Macro Economische Verkenningen Noord-Nederland

Vrijdag 27 maart 2015

Het CAB schreef samen met E&E advies en in samenwerking met de RUG de Macro Economische Verkenningen voor SER Noord-Nederland. Wij hebben de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt in beeld gebracht. De Macro Economische verkenningen geven een beeld over de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en de kansen en trends. voor de nabije toekomst  De conclusie is dat Noord-Nederland een goede tweede is in de Nederlandse economie. De achterstanden zijn in de laatste jaren weggewerkt. Deze gunstige positie is niet vanzelfsprekend. In de komende jaren zullen veel investeringen nodig blijven in innovatie, onderwijs en infrastructuur om deze plek te behouden.  Toch zijn er binnen Noord-Nederland nog grote verschillen, de sociaal-economische situatie in Oost-Groningen en Noord-Oost Friesland is aanzienlijk slechter dan in de rest van Noord-Nederland. Dat is vaak het gevolg van lager opleidingsniveau, minder werkgelegenheid en hoge werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Klik hier om het document te downloaden.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID