LISA en beleidsontwikkeling

Voor welke beleidsdoelen worden de LISA-data zoal gebruikt?

Uit de vele toepassingsmogelijkheden enkele voorbeelden:

  • Planning van bedrijfs- en kantoorlokaties. LISA-data geven inzicht in de verhuispatronen van bedrijven en instellingen en de vestigingsplaatsfactoren die hierbij van belang zijn.
  • Ontwikkeling werkgelegenheidsbeleid. Als basis daarvoor kan LISA werkgelegenheidsprognoses maken, nationaal, maar ook op regionaal of lokaal niveau.
  • Ontwikkeling startersbeleid. Welke trends zijn er in de bedrijfssectoren waarin veel starters actief zijn;hoeveel werkgelegenheid wordt er per sector gecreeerd.
  • Ontwikkeling economisch beleid voor specifieke sectoren zoals de Creatieve industrie, Kennisintensieve bedrijvigheid, ICT, R&D.
  • Milieubeleid, o.a. door inzicht in werkgelegenheid per milieuzone, hinderwetcategorieen, basismateriaal voor geluidscontouren.
  • Verkeers-en vervoersbeleid. Verschuivingen in werkgelegenheid en bedrijven per lokatie leveren hiervoor belangrijk basismateriaal.
  • Toerisme- en recreatiebeleid, op basis van door LISA gesignaleerde trends bij starters en bedrijfsbeeindigingen.
  • Beleid op het terrein van externe veiligheid, inschatting van economische risico’s bij calamiteiten, bijv.bij overstromingen; LISA-data als basis voor risico-kaarten.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID