Per vestiging zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • Naam
 • Vestigingsadres
 • Correspondentieadres
 • Telefoonnummer
 • Aantal werkzame personen:
  • man/vrouw
  • fulltime/parttime
 • Activiteitencode (standaardbedrijfsindeling, SBI 2008)
 • Diverse gebiedsindelingen (o.a. gemeente, COROP, provincie)
 • Kamer van Koophandelnummer
 • RIN-nummer + naam bedrijventerreinen
 • BAG-kenmerken (verblijfsobject ID, oppervlakte, gebruiksdoel, X/Y-coördinaten)
 • Productie en toegevoegde waarde

Op basis van deze gegevens is elke denkbare statistiek mogelijk, eventueel gekoppeld met andere gegevensbestanden. Levering van individuele gegevens over vestigingen is aan beperkingen onderhevig in verband met de bescherming van de privacy en vanuit het belang dat bedrijven en instellingen medewerking blijven verlenen aan het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek. In principe worden op adresniveau geen gegevens verstrekt over de exacte werkgelegenheid. Gegevens worden alleen geleverd door middel van een grootteklasse of via aggregaties.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID