Overige publicaties

‘Werk en vestigingen in Nederland’

Vergelijkend onderzoek van vestigingen- en werkgelegenheidsdata tussen CBS-regiobase en LISA, januari 2018.

Werk en vestigingen in Nederland (PDF)


SBI-codering

De actuele SBI-classificatie zoals deze gehanteerd wordt in de LISA-bestanden kunt u raadplegen via de typeermodule van het CBS:

SBI classificatie (CBS typeermodule)

Vanaf daar kunt u ook verder navigeren naar de website van het CBS voor nadere toelichting op de actuele en eerdere versies van de SBI-classificatie of voor het downloaden van de volledige classificatie.


LISA Landelijke werkgelegenheidsrapportage

Een rapportage met de belangrijkste werkgelegenheidsontwikkelingen in Nederland, de provincies en in de topsectoren. Het rapport is als PDF file te downloaden.

LISA Nedwerk '13 (PDF)

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID