Meerwaarde LISA

LISA voorziet voor een belangrijk deel in de informatiebehoefte voor sociaal-economisch en ruimtelijk economisch onderzoek. Er is geen andere bron die daarin kan voorzien. Dat kon in het verleden niet toen LISA werd opgezet en dat kan nog steeds niet, omdat er geen bron is die gelijkwaardig is aan LISA. Dat zal (waarschijnlijk) in de toekomst ook niet kunnen omdat er door anderen (incl. de commerciële markt) geen LISA-achtige registratie zal worden opgezet. Doel van LISA is niet het verzamelen op zich. Als er een goed alternatief is, dan ziet LISA geen reden om haar werkzaamheden te continueren.

Hieronder wordt een aantal karakteristieken van het LISA bestand weergegeven, dat tezamen van LISA een uniek product maakt.

  1. Vestigingsniveau: LISA ziet de vestiging als ruimtelijk-economische eenheid. Meervoudige opname van een vestiging (bijvoorbeeld als van een vestiging meerdere juridische eenheden bestaan) is tot een minimum beperkt. Ook maakt LISA geen onderscheid in ondernemingen, bedrijven of vestigingen. Kortom: LISA registreert elke locatie in Nederland waar wordt gewerkt, ook al maakt de betreffende vestiging onderdeel uit van een onderneming waarvan de hoofdvestiging elders gelokaliseerd is.

  2. Landsdekkend: Door de beschikbaarheid van een landsdekkend bestand kunnen lokale en regionale ontwikkelingen vergeleken worden met landelijke ontwikkelingen of ontwikkelingen in andere gebieden. Bovendien kan de Stichting LISA als landelijke koepelorganisatie, waarin regionale partners samenwerken, opereren als gesprekspartner naar organisaties als CBS, KVK, IPO, UWV, Rijksoverheid, etc. Met deze partijen probeert LISA tot samenwerking te komen met als doel de continuïteit en kwaliteit van de regionale registers te verhogen. 

  3. Kwaliteit: De regionale registerhouders zijn zeer ervaren en bedreven in het creëren en in stand houden van een basisvestigenregister. Het kunnen onderscheiden wat wel en niet relevant is voor het vestigingenregister, is een niet te onderschatten kwaliteit. Door middel van enquêteren verrijkt LISA de informatie, die voor een belangrijk deel gebaseerd is op het handelsregister, op een kwalitatief betere manier dan ‘doorsnee adresboeren’. Op de enquêtes wordt over het algemeen een zeer hoge respons gehaald.

  4. Historie: Doordat LISA historische gegevens bevat, is LISA een ideaal instrument om de (regionale) arbeidsmarkt mee te monitoren en te benchmarken. Landsdekkende informatie is beschikbaar vanaf 1996. Voor sommige regio’s zijn ook eerdere jaargangen beschikbaar. 

  5. Adressen en statistieken: Een belangrijke kracht van LISA zit in het feit dat niet alleen statistieken kunnen worden geleverd, maar ook adressen. LISA is daardoor ook een belangrijke bron voor steekproeven en doelgroepanalyses. Het adressenbestand van LISA wordt elk kwartaal geactualiseerd. Klanten kunnen ook een mutatie-overeenkomst afsluiten.

  6. Detailniveau: LISA bevat een schat aan sociaal-economisch en ruimtelijke informatie. Selecties (zowel bij adreslijsten als statistieken) kunnen op elk gewenst ruimtelijk en sectoraal niveau plaatsvinden. Ruimtelijk is dit mogelijk tot op 6-cijferig postcodeniveau en sectoraal tot op 5-digit SBI-niveau (SBI: standaard bedrijfsindeling van het CBS).
     
  7. Koppelen: Met behulp van de beschikbare X/Y-coördinaten zijn LISA-gegevens eenvoudig te koppelen aan geo-bestanden. Hierdoor is LISA voor vele beleidsvelden en beleidsmakers een waardevol instrument. LISA is al gekoppeld aan de BAG.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID