Registerhouders

Gebiedsindeling LISA registerhouders

Made with Flourish
Organisatie Werkgebied Telefoon
Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel (BIRO) Provincie Overijssel (038) 499 94 72
Contactpersoon Dhr. A. Schuurman
 
Bedrijvenregister Haarlemmermeer Gemeente Haarlemmermeer (023) 567 64 96
Contactpersoon Dhr. A. Reijneveld
 
Bedrijvenregister MRDH MRDH, regio Drechtsteden (06) 28 642 113
Contactpersoon Dhr. M. van der Valk
 
Drentse Werkgelegenheids Enquête (DWE) Provincie Drenthe (0592) 365 647
Contactpersoon Mevr. A. Koning
 
Prov. Arbeidsplaatsenreg. Utrecht (PAR) Provincie Utrecht (06) 365 425 83
Contactpersoon Mevr. M. Brokken
 
Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) Gelderland Provincie Gelderland (026) 359 87 79
Contactpersoon Dhr. G. Heijkoop
 
Provincie Noord-Holland Noord-Holland excl. Haarlemmermeer (023) 514 42 68
Contactpersoon Dhr. M. van Wijk
 
Provincie Zeeland Provincie Zeeland (053) 200 53 50
Contactpersoon Stichting LISA
 
Register Overig Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland (excl MRDH, Drechtsteden) (06) 29 682 645
Contactpersoon Mw. J.F. de Vries
 
Vestigingenregister Eindhoven Gemeente Eindhoven en omstreken (053) 200 53 50
Contactpersoon Stichting LISA
 
Vestigingenregister Flevoland Provincie Flevoland (0320) 265 261
Contactpersoon Dhr. J. Berends
 
Vestigingenregister Helmond Gemeente Helmond en omstreken (053) 200 53 50
Contactpersoon Stichting LISA
 
Vestigingenregister Limburg (Etil) Provincie Limburg (043) 350 62 87
Contactpersoon Dhr. R.C.M. Vaessens
 
Vestigingenregister Midden-Brabant Gemeente Tilburg en omgeving 14 013
Contactpersoon Dhr. B. van der Aa
 
Vestigingenregister Noordoost Noord-Brabant Gemeente 's-Hertogenbosch en omstreken (053) 200 52 84
Contactpersoon Dhr. D. Breukel
 
Vestigingenregister West-Brabant Gemeente Breda en omstreken (076) 529 49 10
Contactpersoon Mw. M.E. Dörr
 
Werkgelegenheidsregister Provincie Groningen Provincie Groningen (050) 316 44 72
Contactpersoon Mevr. J. Heebels
 
Werkgelegenheidsregistratie Fryslân Provincie Fryslân (058) 292 58 93
Contactpersoon Dhr. M. Holkema
 
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID