LISA monitor vestigingendynamiek

LISA lanceert monitor vestigingendynamiek!

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid.

GrafiekWe vragen ons allemaal af in welke mate de economie wordt getroffen door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. In hoeverre leidt deze crisis tot meer bedrijfsbeëindigingen en/of juist minder nieuwe bedrijvigheid? En wat voor effect heeft dat op de werkgelegenheid? Welke sectoren en regio’s worden meer getroffen dan anderen?

Met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als basis is modelmatig bepaald wat voor LISA relevante vestigingen zijn waar betaald werk wordt verricht. Deze monitor geeft een benadering van het aantal nieuwe vestigingen en bedrijfsbeëindigingen. Ook het aantal banen dat aan deze vestigingen gerelateerd is, wordt weergegeven. Let op: groei en krimp van het aantal banen bij bestaande vestigingen wordt niet weergegeven.

Tot slot worden de aantallen faillissementen ook kort in beeld gebracht. Het gaat hierbij echter (nog) om betrekkelijk geringe aantallen waardoor er geen verbijzondering naar regio en sector in beeld gebracht wordt.
De gegevens uit deze monitor worden maandelijks bijgewerkt.

We hopen met dit dashboard beleidsmakers en beslissers inzicht te geven in de gevolgen van het coronavirus op de economie in hun eigen regio/sector en daarmee input voor economisch (ondersteunings-) beleid.

Klik hier om het dashboard te bekijken


Update 8 juni:

  • Het dashboard is bijgewerkt met de cijfers over mei. Waar we in april nog 5.000 minder nieuwe bedrijven zagen dan in dezelfde maand vorig jaar, ligt in mei het aantal nieuwe bedrijven 2.000 lager dan in mei 2019. In april nam de bedrijvigheid per saldo (nieuwe bedrijven – beëindigde bedrijven) nauwelijks toe. In mei is er een positief saldo van 6.000. Toch blijft de netto groei van het aantal bedrijven over de eerste vijf maanden van dit jaar ongeveer een derde achter met die van 2019.
  • Eenzelfde effect zien we bij de werkgelegenheidsontwikkeling. Waar in 2019 de per saldo groei van bedrijvigheid resulteert in een banengroei van ongeveer 20.000, staat de teller dit jaar op ruim 3.000 banen. NB dit is exclusief de banenontwikkeling bij bestaande bedrijvigheid.
  • Regionaal zijn er verschillen. In de maand mei ligt bijna overal het aantal bedrijfsbeëindigingen hoger dan in mei 2019. Uitzondering zijn provincies Noord-Holland en Utrecht. Het aantal nieuwe bedrijven stijgt in mei vooral in de noordelijke provincies.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID