LISA monitor vestigingendynamiek

LISA Monitor vestigingendynamiek

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid.

GrafiekWe vragen ons allemaal af in welke mate de economie wordt getroffen door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. In hoeverre leidt deze crisis tot meer bedrijfsbeëindigingen en/of juist minder nieuwe bedrijvigheid? En wat voor effect heeft dat op de werkgelegenheid? Welke sectoren en regio’s worden meer getroffen dan anderen?

Met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als basis is modelmatig bepaald wat voor LISA relevante vestigingen zijn waar betaald werk wordt verricht. Deze monitor geeft een benadering van het aantal nieuwe vestigingen en bedrijfsbeëindigingen. Ook het aantal banen dat aan deze vestigingen gerelateerd is, wordt weergegeven. Let op: groei en krimp van het aantal banen bij bestaande vestigingen wordt niet weergegeven.

Tot slot worden de aantallen faillissementen ook kort in beeld gebracht. Het gaat hierbij echter (nog) om betrekkelijk geringe aantallen waardoor er geen verbijzondering naar regio en sector in beeld gebracht wordt.
De gegevens uit deze monitor worden maandelijks bijgewerkt.

We hopen met dit dashboard beleidsmakers en beslissers inzicht te geven in de gevolgen van het coronavirus op de economie in hun eigen regio/sector en daarmee input voor economisch (ondersteunings-) beleid.

  >>  Klik hier om het dashboard te bekijken

 

Update 16 november 2021:

 • De cijfers over oktober 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Deze maand kwamen er ruim 20.000 nieuwe vestigingen bij. Dat is relatief veel in vergelijking met de maanden mei t/m oktober in de jaren 2018 en 2019. Ook het aantal beëindigde vestigingen ligt wat hoger dan de aantallen in 2018 en 2019 (10.880). 
 • Per saldo nam het aantal vestigingen in oktober 2021 toe met 9.360. Dit is een relatief hoog saldo, net als in de maanden maart, juni en augustus van dit jaar.
 • Vooral de sectoren bouw, vervoer en opslag en zorg hadden in oktober veel nieuwe vestigingen. Het saldo vestigingen in de horeca was in oktober 2020 negatief (-30) maar bedroeg afgelopen maand +560, het op een na hoogste saldo in de afgelopen 4 jaren.
 • Aan het dashboard is een nieuwe pagina toegevoegd met de ontwikkeling (saldo) per provincie. Omdat de cijfers per maand vaak een grillig beeld vertonen is gekozen deze cijfers per kwartaal weer te geven. In de grafiek is goed zichtbaar wat de verschillen zijn tussen de provincies, onder andere rond de start van de coronacrisis.

Update 12 oktober 2021:

 • De cijfers over september 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • De maand vertoont een dynamiek die vergelijkbaar is met de maanden mei t/m oktober in de jaren 2018 en 2019. Er kwamen er 15.150 nieuwe vestigingen bij, iets minder dan gemiddeld in deze periode. Het aantal beëindigde vestigingen ligt met 8.840 redelijk in lijn met de aantallen in 2018 en 2019. Per saldo nam het aantal vestigingen in september 2021 toe met 6.310.
 • In vergelijking met eerdere jaren is de zorg een relatief sterke groeier (+1.830). De groei van de Overige dienstverlening was juist relatief laag (+1.340).

Update 10 september 2021:

 • De cijfers over augustus 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In deze maand kwamen er 18.760 nieuwe vestigingen bij. Dit is minder dan in augustus 2020, maar meer dan het gemiddelde in de periode mei t/m oktober van de afgelopen jaren (ongeveer 17.500).
 • Het aantal beëindigde vestigingen ligt met 8.710 ruim onder het gemiddelde van die periode (11.000). Per saldo kwamen er in augustus 2021 meer dan 10.000 vestigingen bij.
 • Grootste groeiers waren de sectoren Zakelijke dienstverlening (+4.530 vestigingen) en Handel en reparatie (+2.980).

Update 16 augustus 2021:

 • De cijfers over juli 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard. 
 • In deze maand kwamen er 18.500 nieuwe vestigingen bij. Dit is iets meer dan het gemiddelde aantal nieuwe vestigingen in de periode mei t/m oktober van de afgelopen jaren (ongeveer 17.500). 
 • Het aantal beëindigde vestigingen ligt met 10.500 iets onder het gemiddelde van die periode (11.000). Per saldo kwamen er in juli 2021 8.000 vestigingen bij.
 • Wat betreft de ontwikkeling van het aantal nieuwe vestigingen bleef de sector Handel en reparatie wat achter. Grootste groeiers waren de Zakelijke dienstverlening (+1.970 vestigingen) en de Gezondheids- en welzijnszorg (+1.150).

Update 7 juli 2021:

 • De cijfers over juni 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Aan de pagina met de meerjarengrafiek is een variant met 12-maandsgemiddelde toegevoegd.
 • In juni kwamen er ruim 21.700 nieuwe vestigingen bij. Dit is beduidend meer dan het gemiddelde aantal nieuwe vestigingen in de periode mei t/m oktober van de afgelopen jaren. Het aantal beëindigde vestigingen is met ruim 10.000 wel in lijn met het gemiddelde. Netto kwamen er in de afgelopen maand bijna 11.600 vestigingen bij. Een opvallend grote toename voor deze periode van het jaar.
 • Bijna alle sectoren droegen bij aan de sterke toename van het aantal nieuwe vestigingen. Dit geldt in mindere mate voor de sectoren Handel en reparatie en Horeca, die een ontwikkeling lieten zien in lijn met het gemiddelde van de afgelopen jaren.
 • Het aantal faillissementen bedroeg 300 in april en 310 in juni. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met de periode voor de coronacrisis.

Update 11 juni 2021:

 • De cijfers over mei 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In mei kwamen er ruim 16.000 nieuwe vestigingen bij. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde aantal nieuwe vestigingen in de periode mei t/m oktober. Het aantal beëindigde vestigingen (7.640) is het laagste in de afgelopen 3,5 jaar. Netto kwamen er in de afgelopen maand bijna 8.500 vestigingen bij.
 • In de afgelopen maanden liet de sector Handel en reparatie steeds een grote toename van het aantal nieuwe vestigingen zien. In mei is de netto groei van deze sector nog steeds sterk (+1.600 vestigingen), maar 35% lager dan de groei in mei 2020. Voor met name de bouw geldt juist dat de groei afgelopen maand sterker was dan in dezelfde maand vorig jaar (+19%).
 • De zakelijke dienstverlening en de bouw groeiden in mei met vrijwel hetzelfde aantal als in april.

Update 11 mei 2021:

 • De cijfers over april 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In april kwamen er ruim 19.000 nieuwe vestigingen bij. Daarmee is het aantal nieuwe vestigingen terug op een gemiddeld niveau, na de piek in maart. Het aantal beëindigde vestigingen (11.350) is iets hoger dan eerdere jaren in april. Netto kwamen er in de afgelopen maand 8.000 vestigingen bij.
 • In de afgelopen maanden liet de sector Handel en reparatie steeds een grote toename van het aantal nieuwe vestigingen zien. In april is de netto groei van deze sector nog steeds sterk (+1.300 vestigingen), maar de ontwikkeling is meer in lijn met de overige sectoren.
 • In de zakelijke dienstverlening was de netto toename het grootst: hier kwamen 1.950 vestigingen bij. Het aantal vestigingen in de bouw groeide met 1.350.

Update 7 april 2021:

 • De cijfers over maart 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In maart kwamen er bijna 26.000 nieuwe vestigingen bij. Dit is de op een na grootste toename van nieuwe vestigingen in de afgelopen jaren. Het aantal beëindigde vestigingen (12.600) is vergelijkbaar met eerdere jaren in maart. Het resultaat is een positief saldo van 13.360 vestigingen in de afgelopen maand.
 • Net als in de voorgaande maanden was het de sector Handel en reparatie die een grote toename van het aantal nieuwe vestigingen liet zien (bijna 6.000). Per saldo nam het aantal vestigingen in deze sector met 2.900 vestigingen toe.
 • Ook de industrie, bouw en de zorg hadden het grootste positieve saldo van de afgelopen jaren (zie pagina 'INZOOM provincie en sector').

Update 5 maart 2021:

 • De cijfers over februari 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In februari kwamen er bijna 20.000 nieuwe vestigingen bij, vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het aantal beëindigde vestigingen komt met 11.200 lager uit dan in 2020. Dit zorgt voor een positief saldo van 8.640 vestigingen in februari.
 • De sector Handel en reparatie liet opnieuw een relatief grote toename van het aantal nieuwe vestigingen zien (4.620 vestigingen). Per saldo nam het aantal vestigingen in deze sector met ruim 2.000 toe. In 2020 waren er ook diverse maanden met een vergelijkbare groei (zie pagina 'INZOOM provincie en sector')
 • Het aantal nieuwe vestigingen in de Overige dienstverlening is met 1.250 in februari relatief laag.

Update 2 februari 2021:

 • De cijfers over januari 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In januari ligt het aantal nieuwe bedrijven altijd hoger dan gemiddeld. Dit jaar kwamen er 25.500 nieuwe vestigingen bij. Dit is niet zoveel als in 2020, maar meer dan in 2018 en 2019. Het aantal beëindigde vestigingen bedraagt ruim 22.000. Dit zorgt voor een positief saldo van 3.500 vestigingen.
 • De sector Handel en reparatie liet opnieuw een relatief grote toename van het aantal nieuwe vestigingen zien (5.250 vestigingen; zie pagina 'INZOOM provincie en sector'). Het aantal nieuwe vestigingen in de Horeca is met 820 in januari relatief laag.

Update 8 januari 2021:

 • De cijfers over december 2020 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Er kwamen in december ruim 14.000 nieuwe vestigingen bij. Dit is meer dan het aantal nieuwe vestigingen in december 2019 maar vergelijkbaar met december 2018. Het aantal beëindigde vestigingen in november is met bijna 9.700 redelijk in lijn met november en met dezelfde maand in de vorige jaren.
 • Het saldo van december komt uit op bijna 4.400 vestigingen. Per saldo zijn er in heel 2020 bijna 60.000 vestigingen bijgekomen.
 • De sector Handel en reparatie kende een relatief grote toename van het aantal nieuwe vestigingen (3.140 vestigingen; zie pagina 'INZOOM provincie en sector').
 • Het totaal aantal faillissementen in 2020 bedraagt ruim 2.500. Dit zijn bijna 1.000 faillissementen minder dan in 2019.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID