LISA monitor vestigingendynamiek

LISA lanceert monitor vestigingendynamiek!

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid.

GrafiekWe vragen ons allemaal af in welke mate de economie wordt getroffen door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. In hoeverre leidt deze crisis tot meer bedrijfsbeëindigingen en/of juist minder nieuwe bedrijvigheid? En wat voor effect heeft dat op de werkgelegenheid? Welke sectoren en regio’s worden meer getroffen dan anderen?

Met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als basis is modelmatig bepaald wat voor LISA relevante vestigingen zijn waar betaald werk wordt verricht. Deze monitor geeft een benadering van het aantal nieuwe vestigingen en bedrijfsbeëindigingen. Ook het aantal banen dat aan deze vestigingen gerelateerd is, wordt weergegeven. Let op: groei en krimp van het aantal banen bij bestaande vestigingen wordt niet weergegeven.

Tot slot worden de aantallen faillissementen ook kort in beeld gebracht. Het gaat hierbij echter (nog) om betrekkelijk geringe aantallen waardoor er geen verbijzondering naar regio en sector in beeld gebracht wordt.
De gegevens uit deze monitor worden maandelijks bijgewerkt.

We hopen met dit dashboard beleidsmakers en beslissers inzicht te geven in de gevolgen van het coronavirus op de economie in hun eigen regio/sector en daarmee input voor economisch (ondersteunings-) beleid.

    >> Klik hier om het dashboard te bekijken

Update 7 april 2021:

 • De cijfers over maart 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In maart kwamen er bijna 26.000 nieuwe vestigingen bij. Dit is de op een na grootste toename van nieuwe vestigingen in de afgelopen jaren. Het aantal beëindigde vestigingen (12.600) is vergelijkbaar met eerdere jaren in maart. Het resultaat is een positief saldo van 13.360 vestigingen in de afgelopen maand.
 • Net als in de voorgaande maanden was het de sector Handel en reparatie die een grote toename van het aantal nieuwe vestigingen liet zien (bijna 6.000). Per saldo nam het aantal vestigingen in deze sector met 2.900 vestigingen toe.
 • Ook de industrie, bouw en de zorg hadden het grootste positieve saldo van de afgelopen jaren (zie pagina 'INZOOM provincie en sector').

Update 5 maart 2021:

 • De cijfers over februari 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In februari kwamen er bijna 20.000 nieuwe vestigingen bij, vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het aantal beëindigde vestigingen komt met 11.200 lager uit dan in 2020. Dit zorgt voor een positief saldo van 8.640 vestigingen in februari.
 • De sector Handel en reparatie liet opnieuw een relatief grote toename van het aantal nieuwe vestigingen zien (4.620 vestigingen). Per saldo nam het aantal vestigingen in deze sector met ruim 2.000 toe. In 2020 waren er ook diverse maanden met een vergelijkbare groei (zie pagina 'INZOOM provincie en sector')
 • Het aantal nieuwe vestigingen in de Overige dienstverlening is met 1.250 in februari relatief laag.

Update 2 februari 2021:

 • De cijfers over januari 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In januari ligt het aantal nieuwe bedrijven altijd hoger dan gemiddeld. Dit jaar kwamen er 25.500 nieuwe vestigingen bij. Dit is niet zoveel als in 2020, maar meer dan in 2018 en 2019. Het aantal beëindigde vestigingen bedraagt ruim 22.000. Dit zorgt voor een positief saldo van 3.500 vestigingen.
 • De sector Handel en reparatie liet opnieuw een relatief grote toename van het aantal nieuwe vestigingen zien (5.250 vestigingen; zie pagina 'INZOOM provincie en sector'). Het aantal nieuwe vestigingen in de Horeca is met 820 in januari relatief laag.

Update 8 januari 2021:

 • De cijfers over december 2020 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Er kwamen in december ruim 14.000 nieuwe vestigingen bij. Dit is meer dan het aantal nieuwe vestigingen in december 2019 maar vergelijkbaar met december 2018. Het aantal beëindigde vestigingen in november is met bijna 9.700 redelijk in lijn met november en met dezelfde maand in de vorige jaren.
 • Het saldo van december komt uit op bijna 4.400 vestigingen. Per saldo zijn er in heel 2020 bijna 60.000 vestigingen bijgekomen.
 • De sector Handel en reparatie kende een relatief grote toename van het aantal nieuwe vestigingen (3.140 vestigingen; zie pagina 'INZOOM provincie en sector').
 • Het totaal aantal faillissementen in 2020 bedraagt ruim 2.500. Dit zijn bijna 1.000 faillissementen minder dan in 2019.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID