LISA monitor vestigingendynamiek

LISA lanceert monitor vestigingendynamiek!

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid.

GrafiekWe vragen ons allemaal af in welke mate de economie wordt getroffen door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. In hoeverre leidt deze crisis tot meer bedrijfsbeëindigingen en/of juist minder nieuwe bedrijvigheid? En wat voor effect heeft dat op de werkgelegenheid? Welke sectoren en regio’s worden meer getroffen dan anderen?

Met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als basis is modelmatig bepaald wat voor LISA relevante vestigingen zijn waar betaald werk wordt verricht. Deze monitor geeft een benadering van het aantal nieuwe vestigingen en bedrijfsbeëindigingen. Ook het aantal banen dat aan deze vestigingen gerelateerd is, wordt weergegeven. Let op: groei en krimp van het aantal banen bij bestaande vestigingen wordt niet weergegeven.

Tot slot worden de aantallen faillissementen ook kort in beeld gebracht. Het gaat hierbij echter (nog) om betrekkelijk geringe aantallen waardoor er geen verbijzondering naar regio en sector in beeld gebracht wordt.
De gegevens uit deze monitor worden maandelijks bijgewerkt.

We hopen met dit dashboard beleidsmakers en beslissers inzicht te geven in de gevolgen van het coronavirus op de economie in hun eigen regio/sector en daarmee input voor economisch (ondersteunings-) beleid.

    >> Klik hier om het dashboard te bekijken

Update 7 oktober:

 • De cijfers over september zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Er kwamen in september bijna 17.000 nieuwe vestigingen bij. Dit is vergelijkbaar met de toename in september 2018 en 2019. Het aantal beëindigde vestigingen in september is met 13.000 hoger dan in de vorige jaren, maar lager dan in augustus van dit jaar. Het saldo is met bijna 4.000 vestigingen nog ruim positief.
 • De grootste toename van het aantal nieuwe vestigingen is te vinden in de sector Handel en reparatie (zie pagina 'INZOOM provincie en sector').
 • Het aantal beëindigde vestigingen in de sectoren Informatie en communicatie en Zakelijke dienstverlening is in september lager dan de piek in augustus, maar nog steeds hoger dan in dezelfde maand in de voorgaande jaren. Het saldo van deze sectoren is net als in augustus (licht) negatief.

Update 4 september:

 • De cijfers over augustus zijn nu beschikbaar in het dashboard. De pagina INZOOM provincie en sector is uitgebreid met een cumulatieve weergave.
 • Er kwamen in augustus ruim 19.500 nieuwe vestigingen bij. Dit is hoger dan in de vorige maand en hoger dan de toename in augustus 2018 en 2019. Het aantal beëindigde vestigingen is in augustus echter ook fors toegenomen: met 15.500 is dit het hoogste aantal beëindigde vestigingen sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart. Het saldo is met ruim 4.000 vestigingen uiteindelijk nog ruim positief.
 • De grootste toename van het aantal nieuwe vestigingen is te vinden in de sectoren Zakelijke dienstverlening, Overheid en Onderwijs, Zorg en Overige dienstverlening (zie pagina 'INZOOM provincie en sector').
 • Het aantal beëindigde vestigingen in de sectoren Informatie en communicatie en Zakelijke dienstverlening laat een opvallend verloop zien. Het aantal beëindigingen was in mei en juni groot, in juli 'normaal' en in augustus fors hoger. Per saldo is er in augustus een afname van het aantal vestigingen in deze sectoren.

Update 4 augustus:

 • De cijfers over juli zijn nu beschikbaar in het dashboard. Er kwamen in die maand bijna 17.000 nieuwe vestigingen bij, net als in juni. Opnieuw is het aantal nieuw vestigingen hoger dan in dezelfde maand in 2018 en 2019. Het aantal beëindigde vestigingen is in juli lager dan in de voorgaande twee maanden, en vergelijkbaar met het niveau van juli 2018 en 2019. Per saldo neemt het aantal vestigingen in juli toe met ruim 7.200, de grootste groei sinds maart 2020.

 • Het aantal banen bij nieuwe vestigingen is in juli vrijwel gelijk aan de voorgaande twee maanden. Ook het aantal banen bij beëindigde bedrijven laat geen sterke toe- of afname zien. Per saldo neemt het aantal banen met ruim 6.000 toe als gevolg van de vestigingendynamiek.
 • Nog steeds is het aantal nieuwe vestigingen in de Handel en reparatie beduidend groter dan in dezelfde maanden in 2018 en 2019 (selecteer in het dashboard alleen de sector Handel en reparatie op de pagina INZOOM provincie en sector).
 • Het aantal beëindigde vestigingen in de sectoren Informatie en communicatie en Zakelijke dienstverlening was in mei en juni groot. In juli is het aantal beëindigingen vergelijkbaar met het niveau in de afgelopen twee jaren.

Update 8 juli:

 • De cijfers over juni zijn nu beschikbaar in het dashboard. Er kwamen in juni bijna 17.000 nieuwe vestigingen bij. Dat is minder dan in mei, maar meer dan in juni 2019. Het aantal beëindigde vestigingen is in juni ongeveer even hoog als in mei. Ten opzichte van dezelfde maand in 2018 en 2019 ligt het aantal beëindigingen beduidend hoger. Per saldo neemt het aantal vestigingen in juni toe met bijna 5.000.
 • Het aantal banen bij nieuwe vestigingen is in juni gelijk aan mei en ook aan de situatie in juni 2018 en 2019. Wat betreft het aantal banen bij beëindigde bedrijven is wel sprake van een toename ten opzichte van de eerdere jaren. Per saldo neemt het aantal banen met bijna 3.500 toe als gevolg van de vestigingendynamiek (NB dus afgezien van de banenontwikkeling bij bestaande bedrijvigheid).
 • Het aantal beëindigde vestigingen is in de provincies Noord-Holland en Utrecht opvallend hoog in juni.
 • Bij de uitsplitsing naar sectoren valt op dat het aantal nieuwe vestigingen in de Handel en reparatie in mei en juni beduidend groter is dan in dezelfde maanden in 2018 en 2019.

Update 8 juni:

 • Het dashboard is bijgewerkt met de cijfers over mei. Waar we in april nog 5.000 minder nieuwe bedrijven zagen dan in dezelfde maand vorig jaar, ligt in mei het aantal nieuwe bedrijven 2.000 lager dan in mei 2019. In april nam de bedrijvigheid per saldo (nieuwe bedrijven – beëindigde bedrijven) nauwelijks toe. In mei is er een positief saldo van 6.000. Toch blijft de netto groei van het aantal bedrijven over de eerste vijf maanden van dit jaar ongeveer een derde achter met die van 2019.
 • Eenzelfde effect zien we bij de werkgelegenheidsontwikkeling. Waar in 2019 de per saldo groei van bedrijvigheid resulteert in een banengroei van ongeveer 20.000, staat de teller dit jaar op ruim 3.000 banen. NB dit is exclusief de banenontwikkeling bij bestaande bedrijvigheid.
 • Regionaal zijn er verschillen. In de maand mei ligt bijna overal het aantal bedrijfsbeëindigingen hoger dan in mei 2019. Uitzondering zijn provincies Noord-Holland en Utrecht. Het aantal nieuwe bedrijven stijgt in mei vooral in de noordelijke provincies.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID