LISA monitor vestigingendynamiek

LISA Monitor vestigingendynamiek - laatste update juni 2022

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid.

GrafiekIn het voorjaar van 2020 vroegen we ons allemaal af in welke mate de economie getroffen zou worden door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research hebben afgelopen twee jaar met dit dashboard gepoogd zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. Inmiddels is er veel duidelijk geworden over de impact van de coronacrisis op de economie en is de behoefte aan actuele cijfers minder geworden. Dat is de reden dat de monitor vanaf heden niet meer bijgewerkt zal worden.

 

  

 

  >>  Klik hier om het dashboard te bekijken

Update 19 juli 2022:

 • In het dashboard zijn nu de cijfers van juni 2022 beschikbaar. Dit is tevens de laatste update van de monitor.
 • Het aantal van bijna 16.500 nieuwe vestigingen is lager dan in de afgelopen maanden en juni 2021, maar vergelijkbaar met eerdere jaren in juni. Per saldo bedroeg de groei ruim 7.500 vestigingen.
 • De sector Handel en reparatie heeft na twee maanden van krimp weer een positief vestigingensaldo. De Horeca heeft met +640 vestigingen opnieuw een hoog saldo.

Update 24 juni 2022:

 • In het dashboard zijn nu de cijfers van mei 2022 beschikbaar.
 • Het aantal van bijna 22.00 nieuwe vestigingen is vergelijkbaar met afgelopen drie maanden. Opnieuw is er sprake van een hoogste aantal nieuwe vestigingen in mei in de afgelopen 4 jaar. Per saldo bedroeg de groei bijna 10.000 vestigingen.
 • De sector Handel en reparatie heeft deze maand opnieuw een (licht) negatief vestigingensaldo. De Horeca heeft met +670 vestigingen het hoogste saldo in de afgelopen jaren. De zakelijke diensten droegen met +2.620 vestigingen het meest bij aan de vestigingengroei, gevolgd door de Bouw (+1.950).

Update 16 mei 2022:

 • In het dashboard zijn nu de cijfers van april 2022 beschikbaar.
 • Het aantal van ruim 21.500 nieuwe vestigingen is vergelijkbaar met afgelopen twee maanden. Het is wel het hoogste aantal nieuwe vesitingen in april in de afgelopen 4 jaar. Per saldo bedroeg de groei 7.650 vestigingen.
 • De sector Handel en reparatie heeft deze maand een negatief vestigingensaldo. De Horeca doet het relatief goed (+430 vestigingen). Bouw, Vervoer en opslag en Zorg blijven zorgen voor de grootste vestigingengroei. 

Update 12 april 2022:

 • In het dashboard zijn nu de cijfers van maart 2022 beschikbaar. Hiermee zijn ook de cijfers voor het eerste kwartaal compleet.
 • Het aantal van 22.000 nieuwe vestigingen ligt weliswaar lager dan in 2021 (26.000) maar vergelijkbaar met dezelfde maand in eerdere jaren. Dit geldt ook voor het saldo van bijna 9.000 vestigingen positief.
 • In de meeste provincies nam het aantal vestigingen af in het eerste kwartaal van 2022. In Zuid-Holland, Overijssel en Friesland was er juist sprake van een (lichte) stijging.
 • De sectoren Bouw, Vervoer en opslag en Zorg blijven zorgen voor de grootste vestigingengroei.

Update 4 maart 2022:

 • In het dashboard zijn nu de cijfers van februari 2022 beschikbaar. Met ruim 20.000 nieuwe vestigingen is deze maand vergelijkbaar met dezelfde maand in eerdere jaren. Ook het saldo (+8.730) ligt op een vergelijkbaar niveau als de voorgaande jaren, uitgezonderd februari 2020, toen er relatief veel beëindigingen waren.
 • De sectoren Bouw, Vervoer en opslag en Zorg hebben opnieuw een relatief hoog aantal nieuwe vestigingen. Net als in 2021 is het aantal nieuwe vestigingen in de Horeca in februari relatief laag.

Update 21 februari 2022:

 • In het dashboard zijn nu de cijfers van januari 2022 beschikbaar. Deze maand is vergelijkbaar met dezelfde maand in eerdere jaren: er zijn veel nieuwe vestigingen bij gekomen en het aantal beëindigde vestigingen is ongeveer twee keer zo groot als in de rest van het jaar.
 • De sectoren Bouw, Vervoer en opslag en Zorg hebben een relatief hoog aantal nieuwe vestigingen. Bij Handel en reparatie ligt dit niveau juist lager dan in de voorgaande jaren.

Update 19 januari 2022:

 • De cijfers over december 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard. Dit betekent dat er nu gegevens beschikbaar zijn over vier volledige jaren.
 • In december kwamen er 13.640 nieuwe vestigingen bij, vergelijkbaar met eerder jaren in december. Ook het aantal beëindigde vestigingen en het saldo liggen in lijn met eerdere jaren.
 • In totaal kwamen er in 2021 bijna 236.500 nieuwe vestigingen bij. Het aantal beëindigde vestigingen bedroeg ongeveer 136.500 vestigingen. Per saldo is het aantal vestigingen in 2021 dus met bijna 100.000 toegenomen (bekijk deze pagina). Dit is fors meer dan de toename in 2020 (60.000), maar ook hoger dan in 2018 en 2019.
 • Ook in december waren het de sectoren Vervoer en opslag (+700) en Zorg (+1.700) waar het aantal nieuwe vestigingen relatief hoog was. De sector Handel en reparatie had in december een negatief saldo (-250 vestigingen).

Update 10 december 2021:

 • De cijfers over november 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In november 2021 kwamer er bijna 21.700 nieuwe vestigingen bij. Dit is in lijn met eerdere jaren in november. Ook het aantal beëindigde vestigingen is vergelijkbaar met voorgaande jaren (11.500).
 • Het aantal beëindigde vestigingen is in 2021 relatief laag. Mede daardoor is het aantal vestigingen in 2021 per saldo met bijna 100.000 vestigingen toegenomen (+97.450; bekijk deze pagina).
 • Vooral in de Horeca en (opnieuw) de sectoren Vervoer en opslag en Zorg lag het aantal nieuwe vestigingen in november boven het gemiddelde.

Update 16 november 2021:

 • De cijfers over oktober 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Deze maand kwamen er ruim 20.000 nieuwe vestigingen bij. Dat is relatief veel in vergelijking met de maanden mei t/m oktober in de jaren 2018 en 2019. Ook het aantal beëindigde vestigingen ligt wat hoger dan de aantallen in 2018 en 2019 (10.880). 
 • Per saldo nam het aantal vestigingen in oktober 2021 toe met 9.360. Dit is een relatief hoog saldo, net als in de maanden maart, juni en augustus van dit jaar.
 • Vooral de sectoren bouw, vervoer en opslag en zorg hadden in oktober veel nieuwe vestigingen. Het saldo vestigingen in de horeca was in oktober 2020 negatief (-30) maar bedroeg afgelopen maand +560, het op een na hoogste saldo in de afgelopen 4 jaren.
 • Aan het dashboard is een nieuwe pagina toegevoegd met de ontwikkeling (saldo) per provincie. Omdat de cijfers per maand vaak een grillig beeld vertonen is gekozen deze cijfers per kwartaal weer te geven. In de grafiek is goed zichtbaar wat de verschillen zijn tussen de provincies, onder andere rond de start van de coronacrisis.

Update 12 oktober 2021:

 • De cijfers over september 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • De maand vertoont een dynamiek die vergelijkbaar is met de maanden mei t/m oktober in de jaren 2018 en 2019. Er kwamen er 15.150 nieuwe vestigingen bij, iets minder dan gemiddeld in deze periode. Het aantal beëindigde vestigingen ligt met 8.840 redelijk in lijn met de aantallen in 2018 en 2019. Per saldo nam het aantal vestigingen in september 2021 toe met 6.310.
 • In vergelijking met eerdere jaren is de zorg een relatief sterke groeier (+1.830). De groei van de Overige dienstverlening was juist relatief laag (+1.340).

Update 10 september 2021:

 • De cijfers over augustus 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • In deze maand kwamen er 18.760 nieuwe vestigingen bij. Dit is minder dan in augustus 2020, maar meer dan het gemiddelde in de periode mei t/m oktober van de afgelopen jaren (ongeveer 17.500).
 • Het aantal beëindigde vestigingen ligt met 8.710 ruim onder het gemiddelde van die periode (11.000). Per saldo kwamen er in augustus 2021 meer dan 10.000 vestigingen bij.
 • Grootste groeiers waren de sectoren Zakelijke dienstverlening (+4.530 vestigingen) en Handel en reparatie (+2.980).

Update 16 augustus 2021:

 • De cijfers over juli 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard. 
 • In deze maand kwamen er 18.500 nieuwe vestigingen bij. Dit is iets meer dan het gemiddelde aantal nieuwe vestigingen in de periode mei t/m oktober van de afgelopen jaren (ongeveer 17.500). 
 • Het aantal beëindigde vestigingen ligt met 10.500 iets onder het gemiddelde van die periode (11.000). Per saldo kwamen er in juli 2021 8.000 vestigingen bij.
 • Wat betreft de ontwikkeling van het aantal nieuwe vestigingen bleef de sector Handel en reparatie wat achter. Grootste groeiers waren de Zakelijke dienstverlening (+1.970 vestigingen) en de Gezondheids- en welzijnszorg (+1.150).

Update 7 juli 2021:

 • De cijfers over juni 2021 zijn nu beschikbaar in het dashboard.
 • Aan de pagina met de meerjarengrafiek is een variant met 12-maandsgemiddelde toegevoegd.
 • In juni kwamen er ruim 21.700 nieuwe vestigingen bij. Dit is beduidend meer dan het gemiddelde aantal nieuwe vestigingen in de periode mei t/m oktober van de afgelopen jaren. Het aantal beëindigde vestigingen is met ruim 10.000 wel in lijn met het gemiddelde. Netto kwamen er in de afgelopen maand bijna 11.600 vestigingen bij. Een opvallend grote toename voor deze periode van het jaar.
 • Bijna alle sectoren droegen bij aan de sterke toename van het aantal nieuwe vestigingen. Dit geldt in mindere mate voor de sectoren Handel en reparatie en Horeca, die een ontwikkeling lieten zien in lijn met het gemiddelde van de afgelopen jaren.
 • Het aantal faillissementen bedroeg 300 in april en 310 in juni. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met de periode voor de coronacrisis.
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID