Begrip Definitie
Vestiging Locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon.

Tijdelijk leeg Vestiging waar tijdelijk (nog) geen personen werkzaam zijn (bijvoorbeeld door brand, ziekte of opstartfase) (enquêtetype 08). Ze worden echter wel meegenomen in LISA.

Vestigingsadres Adres waar de vestiging daadwerkelijk is gevestigd en waar of van waaruit de activiteiten worden uitgevoerd.

Correspondentieadres Adres waarmee de correspondentie wordt gevoerd. Geadresseerde is de instantie, het bedrijf, de afdeling die de werkgelegenheidscijfers verstrekt.

Werkzame persoon Persoon die betaalde activiteiten verricht op of vanuit de vestiging: meewerkende eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige beroepsbeoefenaar en/of werknemer. Uitzendkrachten zijn werknemers en worden meegeteld in het totaal aantal werkzame personen.

Grootteklasse Indeling van vestigingen op basis van het aantal fulltime werkzame personen

Fulltime Gemiddeld 12 uur of meer per week werkzaam.

Parttime Gemiddeld minder dan 12 uur per week werkzaam.

Activiteit Economische activiteit per vestiging waarmee de meeste werkgelegenheid in die vestiging is gemoeid. Daarbij wordt gehanteerd de activiteitencodering van het CBS (op basis van de meest actuele versie van SBI-2008).

Voor een uitgebreid verslag over definities en de totstandkoming van het LISA-bestand wordt verwezen naar het LISA Handboek.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID