Stichting LISA

LISA is een initiatief van de Stichting LISA die streeft naar het beschikbaar hebben van informatie over vestigingen en werkgelegenheid in geheel Nederland. De stichting vertegenwoordigt 17 regionale werkgelegenheidsregisters die hun bestanden in LISA inbrengen.

Deze regionale registers worden meestal ondersteund door de provincies en mede ondersteund door de meeste gemeenten in deze provincies. In 10 van de 12 provincies heeft de provincie de regie over de bedrijven- en werkgelegenheidsregistratie.

De stichting zorgt voor koppeling van de regionale bestanden tot één landsdekkend bestand, ontwikkelt kwaliteitsprogramma’s, levert producten en adviseert over de gebruiksmogelijkheden. De stichting wordt geleid door het LISA bestuur en ondersteund door de LISA projectorganisatie.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID