Gratis Data Recreatie & Toerisme (R&T)

Om de gegevens van de sector Recreatie & Toerisme te kunnen ontsluiten hebben de provincies gezamenlijk aan LISA gevraagd om een rapportagetool te ontwikkelen en deze via de LISA-website ter beschikking te stellen. Via de onderstaande rapportagetool kunt u (gratis) statistieken van de sector Recreatie & Toerisme bekijken en downloaden. Het detailniveau van de gegevens is afhankelijk van het geografische niveau. Op gemeenteniveau kunt u informatie opvragen over het totaal aantal vestigingen en werkzame personen in de gehele R&T-sector voor een vijftal jaren (2018 t/m 2023). Voor de andere niveaus kunt u aanvullend ook gegevens per R&T-subsector selecteren. Indien gewenst kunt u de statistieken exporteren als csv-, xls- of txt-bestand. Alle gegevens zijn afgerond op tientallen. De wegingsfactoren zijn toepast op het aantal werkzame personen, maar niet op het aantal vestigingen.

Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten. De geografische indelingen zijn gebaseerd op de gemeententabel per 1/1/2023.

Publicatie van de LISA-cijfers is toegestaan mits deze voorzien zijn van een duidelijke bronvermelding (Bron: 'LISA', inclusief het jaar waarop de gegevens betrekking hebben). Deze bron dient per tabel en/of grafiek te worden vermeld.

Hieronder vindt u enkele links met meer informatie over de:

  • Totstandkoming van de landelijke standaard voor de sector Recreatie & Toerisme.
  • Afbakening op SBI-niveau van de sector Recreatie & Toerisme.

Indien u op zoek bent naar meer gedetailleerde c.q. maatwerk informatie kunt u contact opnemen met de LISA Projectorganisatie of gebruik maken van dit formulier om een geheel vrijblijvende offerte voor levering van LISA-gegevens aan te vragen.

Rapportagetool

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID