Welkom bij LISA

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Lees verder

 

Actueel
Na de veeteelt nu een blik op de akker- en tuinbouw: hoe is deze over Nederland verspreidt?
arrow
Het aantal banen in de veeteelt loopt terug. Hoe ziet de situatie er nu uit en wat is de spreiding?
arrow
Ondanks de coronacrisis groeide de werkgelegenheid tussen 1 april 2020 en 1 april 2021.
arrow
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID