Welkom bij LISA

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Lees verder

 

LISA Monitor vestigingendynamiek

In mei 2020 heeft LISA de Monitor vestigingendynamiek gelanceerd. Deze monitor wordt maandelijks bijgewerkt en geeft actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid. 

Cijfers september 2021 nu beschikbaar  

Actueel
LISA bestaat dit jaar 25 jaar! Hoe ontwikkelde de werkgelegenheid zich in die periode?
arrow
De LISA cijfers 2020 laten een beperkte groei zien door de maatregelen in het begin van de crisis.
arrow
Oss farmaceutische productiehoofdstad van Nederland
arrow
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID