Welkom bij LISA

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit).

Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland kan het LISA vestigingenregister beschouwd worden als het basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Van elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit kan bijvoorbeeld de werkgelegenheids(ontwikkeling) in beeld worden gebracht.

Lees verder

 

LISA Monitor vestigingendynamiek

In mei 2020 heeft LISA de Monitor vestigingendynamiek gelanceerd. Deze monitor wordt maandelijks bijgewerkt en geeft actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid. 

Cijfers april 2022 nu beschikbaar  

Actueel
Het aantal banen in de veeteelt loopt terug. Hoe ziet de situatie er nu uit en wat is de spreiding?
arrow
Ondanks de coronacrisis groeide de werkgelegenheid tussen 1 april 2020 en 1 april 2021.
arrow
LISA bestaat dit jaar 25 jaar! Hoe ontwikkelde de werkgelegenheid zich in die periode?
arrow
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID