Verviervoudiging aantal bierbrouwerijen in vijf jaar

Woensdag 17 juli 2019

De populariteit rondom de consumptie en ontwikkeling van nieuwe bieren is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Zo staan deze zomermaanden vele bierevenementen op de planning en is het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in de bierbranche fors toegenomen. Tussen 2013 en 2018 is het aantal brouwerijen* verviervoudigd. Vooral het aantal relatief kleine brouwerijen groeide de afgelopen jaren sterk.

Noord-Holland en Noord-Brabant beschikken over de meeste brouwerijen
Sinds 2013 zijn er in Nederland bijna driehonderd bierbrouwerijen bijgekomen: een verviervoudiging. Landelijk is het aantal brouwerijen sterk verdeeld. In Noord-Holland en Noord-Brabant zijn de meeste brouwerijen gevestigd. Ook is in deze provincies het aantal brouwerijen het sterkst toegenomen. Momenteel bevindt zich hier iets meer dan 40 procent van alle Nederlandse bierbrouwerijen.

Behalve het aantal bedrijven in de bierbranche, heeft ook de werkgelegenheid zich positief ontwikkeld tussen 2013 en 2018. Landelijk zijn er de afgelopen vijf jaar bijna negenhonderd arbeidsplaatsen in de bierbranche bijgekomen. Binnen deze sector zijn de meeste werknemers actief in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Samen bevatten de twee provincies 70 procent van alle Nederlandse arbeidsplaatsen. Ook in Overijssel zijn relatief veel mensen werkzaam in de bierbranche. Wel is hier het aantal banen ten opzichte van 2013 min of meer gelijk gebleven. Tussen 2013 en 2018 zijn er in Noord-Holland en Noord-Brabant de meeste banen bijgekomen.

 

Groei aantal brouwerijen vooral in grote steden
Onderstaande ‘bierkaart’ geeft de verdeling van bierbrouwerijen over Nederland weer. Met name in en rondom de grote steden groeit het aantal brouwerijen. Behalve dat hier logischerwijs meer mensen wonen dan daarbuiten, is het hier voor kleine brouwerijen eenvoudiger om brouwketels te huren. Daarnaast is hier de afzet van (nieuwe) biersoorten hoger en zijn er meer moederbedrijven gevestigd die spin-offdynamieken teweegbrengen. 

 

_____________________
* Binnen deze analyse staan bedrijven binnen de SBI-categorie 1105: ‘Vervaardiging van bier’ centraal. Onder de bedrijven in deze SBI-categorie vallen zowel grote brouwerijen – zoals Heineken, Bavaria en Grolsch – als aan huis gevestigde eenpersoonsbedrijven.

Meer informatie
Robert Nordeman | R.Nordeman@ioresearch.nl | 020 308 48 33

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID