Verdwijnen voorzieningen op het platteland?

Maandag 20 november 2023

In de verkiezingscampagne is regelmatig aandacht voor het verdwijnen van voorzieningen op het platteland. In de nieuwste editie van LISA Nieuws staat een artikel waarin de ontwikkelingen van voorzieningen in de afgelopen 20 jaar wordt bekeken.

Uit de analyse blijkt dat veel voorzieningen getalsmatig afnamen tussen 2002 en 2022. Uitzondering zijn supermarkten, cafetaria’s en restaurants. Hiervan nam het aantal vestigingen juist toe.

Om onderscheid te maken tussen stad en platteland is eerst een analyse gemaakt op basis van de mate van stedelijkheid per gemeente. Dit laat enkele verschillen zien, maar omdat met name grotere gemeenten vaak bestaan uit stedelijke en landelijke gebieden blijft een deel van de ontwikkelingen onzichtbaar. Door (met behulp van de gedetailleerde LISA-data) onderscheid te maken naar omvang van de woonplaats kan een beter beeld gegeven worden van het verschil in ontwikkeling.

Lees hier het artikel.

Of download de hele editie van LISA Nieuws 40.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID