Mismatch van vraag en aanbod op regionale arbeidsmarkten

Woensdag 06 mei 2015

Aan de hand van LISA-data is het mogelijk om specialisatie en structurele verandering van werkgelegenheid op regionaal niveau in kaart te brengen. Erik van Ossenbruggen, student aan de Universiteit Utrecht, heeft hiervan gebruik gemaakt voor zijn masterthesis over de mismatch op regionale arbeidsmarkten. Hierin geeft hij een verklarende analyse van wat nou de mismatch op regionale arbeidsmarkten verklaart.

Klik hier om het onderzoek te downloaden.

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID