Het bestuur van de Stichting LISA bestaat momenteel uit de volgende personen, er is een vacature voor een vierde bestuurslid:

https://www.lisa.nl/nieuws/153/vacature-bestuurslid-stichting-lisa

P.J. Vriens
voorzitter

drs. F. Viersen
secretaris/vice-voorzitter

dhr. M. Holkema
penningmeester

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID