Gebiedsindeling LISA registerhouders

Organisatie Werkgebied Telefoon
Activiteiten Register Regio Amsterdam (ARRA) Gemeente Amsterdam e.o. (020) 251 03 00
Contactpersoon Dhr. I. de Bruijn
 
Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel (BIRO) Provincie Overijssel (038) 499 94 59
Contactpersoon dhr. M. Ellenbroek
 
Bedrijvenregister Haarlemmermeer Gemeente Haarlemmermeer (023) 567 64 96
Contactpersoon dhr. A. Reijneveld
 
Bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ) Provincie Zuid-Holland (070) 353 48 74
Contactpersoon Mevr C. Rothuizen
 
Drentse Werkgelegenheids Enquête (DWE) Provincie Drenthe (0592) 36 55 55
Contactpersoon dhr. R. Haverkate
 
Prov. Arbeidsplaatsenreg. Utrecht (PAR) Provincie Utrecht (030) 258 23 91
Contactpersoon dhr. drs. M. Bergmeijer
 
Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) Gelderland Provincie Gelderland (026) 359 91 71
Contactpersoon dhr. drs. F.J. Viersen
 
Provincie Noord-Holland Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi en Vechtstreek en Kop van Noord-Holland (023) 514 36 71
Contactpersoon dhr. K. de Rooy
 
Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) Provincie Zeeland (06) 831 626 38
Contactpersoon dhr. R. Lucas
 
Vestigingenregister Eindhoven Gemeente Eindhoven en omstreken (040) 238 23 02
Contactpersoon mevr. F. Horst
 
Vestigingenregister Flevoland Provincie Flevoland (0320) 265 539
Contactpersoon dhr. W. van Woerkom
 
Vestigingenregister Gemeente Groningen Gemeente Groningen (050) 367 53 08
Contactpersoon mevr. J. Vosselman
 
Vestigingenregister Helmond Gemeente Helmond en omstreken (0492) 58 72 99
Contactpersoon mevr. G. Marsman
 
Vestigingenregister Limburg Provincie Limburg (043) 350 62 87
Contactpersoon dhr. R.C.M. Vaessens
 
Vestigingenregister Midden-Brabant Gemeente Tilburg en omgeving (013) 542 86 52
Contactpersoon dhr. drs. T. Doornbos
 
Vestigingenregister Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant (053) 482 50 14
Contactpersoon dhr. D. Breukel
 
Vestigingenregister Noordoost Noord-Brabant Gemeente 's-Hertogenbosch en omstreken (053) 482 50 14
Contactpersoon dhr. D. Breukel
 
Vestigingenregister West-Brabant Gemeente Breda en omstreken (076) 529 35 03
Contactpersoon dhr. W. Oijen
 
Werkgelegenheidsregister Provincie Groningen Provincie Groningen (excl. Stad Groningen) (050) 316 44 72
Contactpersoon Mevr. M. Punter
 
Werkgelegenheidsregistratie Fryslân Provincie Friesland (058) 292 58 93
Contactpersoon dhr. M. Holkema
 
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID