Gebiedsindeling LISA registerhouders

Gebiedsindeling LISA registerhouders

Organisatie Werkgebied Telefoon
Activiteiten Register Regio Amsterdam (ARRA) Gemeente Amsterdam e.o. (020) 251 03 00
Contactpersoon Dhr. I. de Bruijn
 
Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel (BIRO) Provincie Overijssel (038) 499 94 72
Contactpersoon dhr. A. Schuurman
 
Bedrijvenregister Haarlemmermeer Gemeente Haarlemmermeer (023) 567 64 96
Contactpersoon dhr. A. Reijneveld
 
Bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ) MRDH, Drechtsteden (06) 120 934 75
Contactpersoon Dhr. M. Epskamp
 
Drentse Werkgelegenheids Enquête (DWE) Provincie Drenthe (0592) 365 647
Contactpersoon mevr. A. Koning
 
Overig Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland (excl MRDH, Drechtsteden) (053) 200 53 50
Contactpersoon Stichting LISA
 
Prov. Arbeidsplaatsenreg. Utrecht (PAR) Provincie Utrecht (06) 365 425 83
Contactpersoon Mevr. M. Brokken
 
Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) Gelderland Provincie Gelderland (026) 359 91 71
Contactpersoon dhr. drs. F.J. Viersen
 
Provincie Noord-Holland Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi en Vechtstreek en Kop van Noord-Holland (023) 514 42 68
Contactpersoon dhr. M. van Wijk
 
Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) Provincie Zeeland (053) 200 53 50
Contactpersoon Stichting LISA
 
Vestigingenregister Eindhoven Gemeente Eindhoven en omstreken (040) 238 23 02
Contactpersoon mevr. F. Horst
 
Vestigingenregister Flevoland Provincie Flevoland (0320) 265 261
Contactpersoon Dhr. J. Berends
 
Vestigingenregister Gemeente Groningen Gemeente Groningen (053) 200 53 50
Contactpersoon Stichting LISA
 
Vestigingenregister Helmond Gemeente Helmond en omstreken (0492) 58 72 99
Contactpersoon mevr. G. Marsman
 
Vestigingenregister Limburg Provincie Limburg (043) 350 62 87
Contactpersoon dhr. R.C.M. Vaessens
 
Vestigingenregister Midden-Brabant Gemeente Tilburg en omgeving (013) 549 54 82
Contactpersoon dhr. J. de Beer
 
Vestigingenregister Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant (053) 200 52 84
Contactpersoon dhr. D. Breukel
 
Vestigingenregister Noordoost Noord-Brabant Gemeente 's-Hertogenbosch en omstreken (053) 200 52 84
Contactpersoon dhr. D. Breukel
 
Vestigingenregister West-Brabant Gemeente Breda en omstreken (076) 529 35 03
Contactpersoon dhr. W. Oijen
 
Werkgelegenheidsregister Provincie Groningen Provincie Groningen (excl. Stad Groningen) (050) 316 44 62
Contactpersoon Secretariaat ECP
 
Werkgelegenheidsregistratie Fryslân Provincie Fryslân (058) 292 58 93
Contactpersoon Dhr. M. Holkema
 
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID