Veeteelt in beeld

Vrijdag 08 juli 2022

 

 

 

 

 

 

Door het stikstofvraagstuk is de agrarische sector volop in het nieuws. Deze sector kan simpelweg in tweeën worden opgedeeld: veeteelt en overige landbouw. Figuur 1 geeft inzicht in de omvang van veeteelt in Nederland, op basis van gegevens uit het landelijk werkgelegenheidsregister LISA. De spreiding komt later in dit bericht aan bod.

Figuur 1 - Werkgelegenheid veeteelt in Nederland, per 1 april 2021

Schema omvang veeteelt

 

Daling veeteelt neemt af

Per 1 april 2021 bedraagt de werkgelegenheid in de Nederlandse veeteelt bijna 76 duizend banen. Dit is een daling van 1,1 procent ten opzichte van 2016. Deze afname is minder groot dan in de periode 2011-2016 toen de krimp 10,7 procent bedroeg (figuur 2).

Het aantal vestigingen nam tussen 2016 en 2021 af met ruim 1.900, een krimp van 5,5 procent. Het gemiddelde aantal banen per vestiging bleef de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk. Er lijkt wat dat betreft dus geen sprake van schaalvergroting in die periode.

Figuur 2 - Aantal vestigingen en banen veeteelt in Nederland

Grootste aandeel werkgelegenheid veeteelt in Friesland

Landelijk gezien neemt de werkgelegenheid in de veeteelt dus af. Toch laten enkele provincies een stijging zien. Zo is sinds 2016 de werkgelegenheid in de provincies Drenthe, Flevoland, Utrecht en Overijssel toegenomen. De grootste stijging zien we in de twee laatst genoemde provincies. Afgezet tegen de totale werkgelegenheid is het aandeel van de veeteelt in de provincie Friesland het grootst. In Noord-Holland is dit aandeel het laagst.

Melkvee zorgt landelijk voor meeste werkgelegenheid

De veeteelt is onder te verdelen in zeven subsectoren: (1) melkvee, (2) paarden & ezels, (3) pluimvee, (4) runderen (geen melkvee), (5) schapen & geiten, (6) varkens en (7) overige dieren. Het houden van melkvee zorgt voor veruit de meeste banen, met name in de provincies Overijssel, Friesland en Gelderland. Ook in de COROP-regio Zuidoost-Zuid-Holland is er een relatief groot aantal melkveehouders.

De werkgelegenheid gerelateerd aan het fokken en houden van paarden & ezels is vooral in de provincie Noord-Brabant te vinden. Dat geldt ook voor varkenshouders. Pluimveehouders zijn het sterkst vertegenwoordigd in Gelderland en het houden van runderen komt in Overijssel het meest voor. Houders van schapen en geiten zijn vrij gelijkmatig over Nederland verdeeld.

In onderstaande interactieve kaart wordt het aantal banen per type veeteelt getoond per COROP-regio (2021):

 

Binnen deze analyse staan vestigingen binnen de SBI-categorie ‘014 - Fokken en houden van dieren’ centraal. Binnen LISA worden bij de registratie van werkzame personen geen stagiairs en vrijwilligers meegerekend. In de figuur zijn de aantallen banen afgerond op tientallen. 

ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID