UPDATE: toegevoegde waarde beschikbaar in historische reeks Vrijdag 01 juni 2018

UPDATE: vanaf heden is de volledige historische reeks toegevoegde waarde beschikbaar in LISA  LISA is in 2017 opnieuw uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde (in lopende én constante prijzen, basisjaar = 2010). Hiermee biedt LISA een uniek instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. De data zijn beschikbaar voo de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2017) ...... lees meer >

Actueel: LISA & Toegevoegde Waarde Vrijdag 18 mei 2018

LISA is in 2017 opnieuw uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. Momenteel is de toegevoegde waarde beschikbaar in de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2017) en binnenkort ook voor de historische jaargangen vanaf 2008. LISA werkt in dit kader samen met BREA (Basisgegevens voor Regionaal Economische Analyses)....... lees meer >

LISA 2017 gereed: werkgelegenheid groeit door met 1,5% Donderdag 22 februari 2018

In 2017 is de werkgelegenheid in Nederland, net als in 2016, met 1,5% toegenomen. De absolute groei bedroeg 122.280 banen. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met een groeipercentage van 2,8% echter minder dan in 2016 (4,7%). Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LISA. Met het onderzoek is de 22e jaargang voltooid, waarmee ...... lees meer >

CBS en LISA vergeleken: 'Werk en vestigingen in Nederland’ Woensdag 31 januari 2018

CBS en LISA hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot onderzoek naar verschillen tussen CBS- en LISA-data over vestigingen (van bedrijven en instellingen) en werkgelegenheid. Voorafgegaan door een korte uiteenzetting van definities en wijzen van datavergaring, analyseert de studie, die najaar 2017 is verricht, de verschillen naar activiteitencode en op geografische schaal tot op vestigingsniveau. Zowel standcijfers eind 2015/begin 2016 zijn vergeleken, als ook ontwikkelingen 2010-2016. De resultaten zijn samengebracht in ‘Werk en vestiginge...... lees meer >

Waar wordt het geld verdiend? Dinsdag 02 januari 2018

Veel aandacht voor de mogelijkheden die toegevoegde-waarde-cijfers bieden in de nieuwste uitgave van LISA NIeuws (nummer 33). Bureau Louter heeft een diepgravende analyse gemaakt van het Nederlandse regionale verdienvermogen: "Waar in Nederland wordt het geld verdiend?" Daarnaast is er een analyse van I&O Research over de detailhandel en horeca, tijdens en na de economische crisis: “Meer banen in detailhandel en horeca, maar niet overal”. Ten slotte verhaalt de Erasmus Universiteit over hun wetenschappelijke onderzoek, (mede) mo...... lees meer >

Economische Toplocaties 2017 Vrijdag 23 juni 2017

In Weekblad Elsevier is het onderzoek Economische Toplocaties 2017 gepresenteerd. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Bureau Louter. Aan de basis van het onderzoek liggen o.a. gedetailleerde LISA-data over werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Al 20 jaar maakt Bureau Louter analyses van de economische prestaties van gemeenten en regio's, waarvan 15 jaar in de vorm van 'ranglijsten'. De resultaten daarvan verschijnen elk jaar rond mei/juni in Elsevier. In die vijftien jaar zijn er verschuivingen opgetreden in de beschikbaarheid en kwali...... lees meer >

LISAdata.nl is vernieuwd en uitgebreid Donderdag 22 juni 2017

De online statistiekmodule op lisadata.nl is uitgebreid met alle niveaus van de SBI2008-codering. Het is voortaan dus ook mogelijk om statistieken te maken op basis van de 3-, 4- en 5-cijferige SBI-code. Omdat hierdoor het aantal mogelijke codes flink is toegenomen zijn ook de selectiemogelijkheden uitgebreid. Bij het selecteren van meerdere codes kan bijvoorbeeld eenvoudig een selectie vanuit een andere applicatie (bv. Excel) worden geplakt. Daarnaast is de snelheid van de statistiekmodule verhoogd.  Benieuwd naar alle specifieke mogelijk...... lees meer >

Werkgelegenheid groeit door: 1,1 procent meer banen in 2016 Dinsdag 21 februari 2017

In 2016 is de werkgelegenheid in Nederland met 89.600 banen (1,1%) toegenomen. Dit is de sterkste procentuele toename sinds 2008. Ook het aantal vestigingen blijft toenemen en heeft een groeipercentage van 4,0 procent. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Met het onderzoek is de 21e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van 2 decennia aan landelijke werkgelegenheidsinformatie is ontstaan. Klik hier voor het volledige berich...... lees meer >

LISA nieuws 32 Dinsdag 03 januari 2017

In deze editie aandacht de toegevoegde waarde, die sinds dit jaar ook in een langere tijdreeks beschikbaar is (vanaf 2008): hoe verhoudt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde zich tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid? En hoe zijn de regionale en sectorale ontwikkelingen? U leest het vanaf pagina 2. Vanaf pagina 5 blikken we terug op een zeer geslaagd symposium ter ere van het 20-jarig bestaan en kunt u meer lezen over het nieuwe dataportaal, waarop u zelf naar eigen wens statistieken kunt samenstellen en direct downloaden. Tenslotte e...... lees meer >

NIEUW! Online-datalevering Woensdag 29 juni 2016

Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn nu ook online leverbaar. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op afdelingsniveau = tweecijferige sbi-code). De tarieven zijn concurrerend. Ga naar www.lisadata.nl voor meer informatie en levering.... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID