LISA lanceert Toegevoegde Waarde cijfers Donderdag 27 augustus 2015

LISA heeft haar dataset uitgebreid met cijfers over Toegevoegde Waarde en Productie. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. De belangrijkste bron voor de cijfers zijn de nationale en regionale rekeningen van het CBS. De cijfers zijn bewerkt waardoor we rekening houden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van bedrijfsomvang. Daarnaast wordt gedifferentieerd naar bedrijfsac...... lees meer >

Nu beschikbaar: branche factsheets Donderdag 21 mei 2015

Om te demonstreren wat allemaal mogelijk is met LISA-data heeft LISA een aantal factsheets samengesteld met informatie over vestigingen en werkgelegenheid in de dertien grootste branches.Op deze factsheets treft u: • een korte beschrijving van de sector;• de absolute ontwikkeling van het aantal vestigingen en banen sinds 1996;• de jaarlijkse procentuele ontwikkeling van vestigingen en banen;• de werkgelegenheidopbouw naar omvang van de aanstelling (grote en kleine banen);• de spreiding van vestigingen en banen naar CORO...... lees meer >

Mismatch van vraag en aanbod op regionale arbeidsmarkten Woensdag 06 mei 2015

Aan de hand van LISA-data is het mogelijk om specialisatie en structurele verandering van werkgelegenheid op regionaal niveau in kaart te brengen. Erik van Ossenbruggen, student aan de Universiteit Utrecht, heeft hiervan gebruik gemaakt voor zijn masterthesis over de mismatch op regionale arbeidsmarkten. Hierin geeft hij een verklarende analyse van wat nou de mismatch op regionale arbeidsmarkten verklaart. Klik hier om het onderzoek te downloaden.... lees meer >

Werkgelegenheid profiteert nog niet van groei van de economie en daalt nog steeds Vrijdag 03 april 2015

In een blogbericht van 29 maart 2015 met de titel 'Werkgelegenheid profiteert nog niet van groei van de economie en daalt nog steeds' beschrijft Henry de Vaan de werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland van 2010 tot 2014. Op basis van werkgelegenheidsgegevens van Stichting LISA concludeert de Vaan dat de werkgelegenheid met vertraging reageert op de economische ontwikkeling. In het artikel wordt nader ingegaan de op de regionale verschillen in werkgelegenheidsontwikkeling tussen landsdelen, COROP regio’s en gemeenten in Nederland. Klik h...... lees meer >

Macro Economische Verkenningen Noord-Nederland Vrijdag 27 maart 2015

Het CAB schreef samen met E&E advies en in samenwerking met de RUG de Macro Economische Verkenningen voor SER Noord-Nederland. Wij hebben de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt in beeld gebracht. De Macro Economische verkenningen geven een beeld over de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en de kansen en trends. voor de nabije toekomst  De conclusie is dat Noord-Nederland een goede tweede is in de Nederlandse economie. De achterstanden zijn in de laatste jaren weggewerkt. Deze gunstige positie is niet vanzelfsprekend. In de...... lees meer >

SEO presenteert STAN: de arbeidsmarktmonitor Noord-Holland 2014 Vrijdag 27 maart 2015

De STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland is een nieuw instrument dat naast statistieken over de Noord-Hollandse arbeidsmarkt ook ervaringen en verwachtingen van werkgevers en ondernemers in kaart brengt. Met actuele cijfers over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en enquêtering van werkgevers en ondernemers worden knelpunten gesignaleerd, in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hoe heeft de werkgelegenheid zich de afgelopen jaren in Noord-Holland ontwikkeld? Welke knelpunten op de arbeidsmarkt ervaart men in de praktijk? Klik hier voor he...... lees meer >

Banenverlies in 2014 Donderdag 19 februari 2015

In 2014 is de werkgelegenheid in Nederland met 85 duizend banen (-1,1%) afgenomen. Dit is het derde jaar op rij waarin de werkgelegenheid afnam. Het aantal eenmanszaken neemt nog steeds toe. De verschillen tussen mannen en vrouwen nemen af. Het grootste banenverlies is er, relatief gezien, in de bouw. In absolute zin gingen de meeste banen verloren in de zorg. Er zijn duidelijke regionale verschillen die deels samenhangen met de economische structuur. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen ...... lees meer >

De ruimtelijk-economische effecten van de Westerscheldetunnel Woensdag 18 februari 2015

Het Centraal Planbureau is een onderzoekslijn gestart naar de ruimtelijk-economische effecten van bereikbaarheidsmaatregelen, waarmee wordt getracht meer inzicht te krijgen in de invloed van (nieuwe) infrastructuur op de relatieve aantrekkelijkheid van locaties voor de activiteiten van mensen en bedrijven. Bijgevoegd rapport levert een bijdrage aan de onderzoekslijn door de ruimtelijk-economische effecten te verkennen van een specifieke casus: de Westerscheldetunnel. Om de economische ontwikkeling van het gebied in kaart te brengen is hierbij o...... lees meer >

Verandering van binnenuit: dynamiek en werkgelegenheid Vrijdag 13 februari 2015

Met LISA-data is het mogelijk om startende en stoppende bedrijfsvestigingen te onderscheiden. Er kan tevens een lange onderzoeksperiode aangehouden worden. Deze mogelijkheden heeft Daniël Speldekamp, onderzoeker bij ESD² (Universiteit Utrecht), in zijn masterthesis benut om de werkgelegenheidsgroei in Nederland tussen 1996 en 2012 nader te analyseren. Klik hier om het onderzoek te downloaden.... lees meer >

Macro Economische Verkenningen Noord-Nederland Dinsdag 10 februari 2015

Het CAB schreef samen met E&E advies en in samenwerking met de RUG de Macro Economische Verkenningen voor SER Noord-Nederland. Hierin zijn de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt in beeld gebracht. De Macro Economische verkenningen geven een beeld over de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en de kansen en trends voor de nabije toekomst. Klik hier om het rapport te downloaden.  ... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID