PBL gebruikt LISA-data voor onderzoek circulaire economie Woensdag 16 januari 2019

De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie. Hiervoor zijn veel meer nieuwe circulaire initiatieven nodig dan de ca 1.500 die nu in kaart zijn gebracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarbij LISA cijfers belangrijke input vormden. Overheden zoeken n...... lees meer >

Clusters, hotspots en LISA Vrijdag 23 november 2018

Cluster, hotspot, campus, valley… Het zijn woorden die niet meer weg te denken zijn uit beleidsstukken over economische ontwikkeling. In deze nieuwste editie aandacht voor deze modieuze economische begrippen. Wanneer spreek je van een cluster of hotspot? Wat is het nut en de waarde hiervan voor economisch beleid? En uiteraard: hoe kunnen LISA-cijfers hiervoor gebruikt worden? Veel leesplezier! De volgende editie van LISA Nieuws verschijnt in het voorjaar van 2019. Als u vragen of suggesties hebt of wilt reageren op één van ...... lees meer >

Meer werk in vrije tijd Vrijdag 06 juli 2018

De nieuwe editie van LISA Nieuws is verschenen. Wat kunt u hierin lezen?   Het aantal banen in Nederland nam in 2017 met 1,5 procent toe, net als in 2016. Het eerste artikel geeft aandacht aan de recente ontwikkelingen in de werkgelegenheid. Dit een uitgebreide versie van het persbericht naar aanleiding van het verschijnen van de cijfers over 2017.   De werkgelegenheidscijfers van LISA kunnen gebruikt worden om in te zoomen op een specifieke regio of juist op een sector. Een voorbeeld van het eerste is het artikel over de economische ...... lees meer >

UPDATE: toegevoegde waarde beschikbaar in historische reeks Vrijdag 01 juni 2018

UPDATE: vanaf heden is de volledige historische reeks toegevoegde waarde beschikbaar in LISA  LISA is in 2017 opnieuw uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde (in lopende én constante prijzen, basisjaar = 2010). Hiermee biedt LISA een uniek instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. De data zijn beschikbaar voo de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2017) ...... lees meer >

Actueel: LISA & Toegevoegde Waarde Vrijdag 18 mei 2018

LISA is in 2017 opnieuw uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. Momenteel is de toegevoegde waarde beschikbaar in de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2017) en binnenkort ook voor de historische jaargangen vanaf 2008. LISA werkt in dit kader samen met BREA (Basisgegevens voor Regionaal Economische Analyses)....... lees meer >

LISA 2017 gereed: werkgelegenheid groeit door met 1,5% Donderdag 22 februari 2018

In 2017 is de werkgelegenheid in Nederland, net als in 2016, met 1,5% toegenomen. De absolute groei bedroeg 122.280 banen. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met een groeipercentage van 2,8% echter minder dan in 2016 (4,7%). Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LISA. Met het onderzoek is de 22e jaargang voltooid, waarmee ...... lees meer >

CBS en LISA vergeleken: 'Werk en vestigingen in Nederland’ Woensdag 31 januari 2018

CBS en LISA hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot onderzoek naar verschillen tussen CBS- en LISA-data over vestigingen (van bedrijven en instellingen) en werkgelegenheid. Voorafgegaan door een korte uiteenzetting van definities en wijzen van datavergaring, analyseert de studie, die najaar 2017 is verricht, de verschillen naar activiteitencode en op geografische schaal tot op vestigingsniveau. Zowel standcijfers eind 2015/begin 2016 zijn vergeleken, als ook ontwikkelingen 2010-2016. De resultaten zijn samengebracht in ‘Werk en vestiginge...... lees meer >

Waar wordt het geld verdiend? Dinsdag 02 januari 2018

Veel aandacht voor de mogelijkheden die toegevoegde-waarde-cijfers bieden in de nieuwste uitgave van LISA NIeuws (nummer 33). Bureau Louter heeft een diepgravende analyse gemaakt van het Nederlandse regionale verdienvermogen: "Waar in Nederland wordt het geld verdiend?" Daarnaast is er een analyse van I&O Research over de detailhandel en horeca, tijdens en na de economische crisis: “Meer banen in detailhandel en horeca, maar niet overal”. Ten slotte verhaalt de Erasmus Universiteit over hun wetenschappelijke onderzoek, (mede) mo...... lees meer >

Economische Toplocaties 2017 Vrijdag 23 juni 2017

In Weekblad Elsevier is het onderzoek Economische Toplocaties 2017 gepresenteerd. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Bureau Louter. Aan de basis van het onderzoek liggen o.a. gedetailleerde LISA-data over werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Al 20 jaar maakt Bureau Louter analyses van de economische prestaties van gemeenten en regio's, waarvan 15 jaar in de vorm van 'ranglijsten'. De resultaten daarvan verschijnen elk jaar rond mei/juni in Elsevier. In die vijftien jaar zijn er verschuivingen opgetreden in de beschikbaarheid en kwali...... lees meer >

LISAdata.nl is vernieuwd en uitgebreid Donderdag 22 juni 2017

De online statistiekmodule op lisadata.nl is uitgebreid met alle niveaus van de SBI2008-codering. Het is voortaan dus ook mogelijk om statistieken te maken op basis van de 3-, 4- en 5-cijferige SBI-code. Omdat hierdoor het aantal mogelijke codes flink is toegenomen zijn ook de selectiemogelijkheden uitgebreid. Bij het selecteren van meerdere codes kan bijvoorbeeld eenvoudig een selectie vanuit een andere applicatie (bv. Excel) worden geplakt. Daarnaast is de snelheid van de statistiekmodule verhoogd.  Benieuwd naar alle specifieke mogelijk...... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID