Waar liggen de (klassieke) verzekeringssteden? Dinsdag 22 december 2020

Eind december vergelijken veel Nederlanders de tarieven van zorgverzekeraars en nemen ze vóór 1 januari een besluit om al dan niet over te stappen. Voor zorgverzekeraars (en ook andere soorten verzekeraars) is december mede daarom een drukke maand. Hoewel werknemers van verzekeraars nu waarschijnlijk voor een groot deel thuiswerken, kent Nederland een aantal klassieke verzekeringssteden: plaatsen waar van oudsher relatief veel mensen bij een verzekeraar werken. In dit artikel laten we zien welke steden dat zijn en wat de omvang is...... lees meer >

LISA-data bron voor Atlas van de Regio Woensdag 09 december 2020

Voor het inpassen van onder meer woningbouw, energie-opwekking en natuur in de schaarse ruimte van Nederland, hebben beleidsmakers sinds kort een extra tool. Met behulp van de Atlas van de Regio, gemaakt door onderzoekers van het PBL, zijn 130 verschillende kaarten met 12 thema’s vanaf 1992 tot ver in de toekomst, op elkaar te leggen en te vergelijken. Hiervoor zijn ook LISA-data gebruikt. De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld bren...... lees meer >

Wat is de impact van corona op de werkgelegenheid? Dinsdag 03 november 2020

Snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland rees de vraag in welke mate de economie getroffen zou worden. Om hier inzicht in te krijgen zijn cijfers nodig van een recente peildatum. LISA geeft met een reeks van bijna een kwart eeuw vooral een beeld van de ontwikkeling op lange termijn zijn. Toch zijn de LISA-cijfers goed bruikbaar bij het inschatten van de impact van de crisis op de (regionale) werkgelegenheid. In deze editie van LISA Nieuws illustreren we dit met een aantal artikelen. Om te beginnen beschrijven Men...... lees meer >

Appels en peren Vrijdag 25 september 2020

September is de maand van de appelpluk. Waar in Nederland kunnen we appels (en peren) plukken? We kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren. Tot slot zien we dat telers voor de keus staan: appels of peren. >> Klik voor het volledige artikel... lees meer >

Coronacrisis heeft beperkte invloed op vestigingendynamiek Donderdag 10 september 2020

Het totale aantal vestigingen van bedrijven en instellingen blijft in 2020 groeien, ook al is het saldo lager dan in de voorgaande twee jaren. Het aantal faillissementen ligt lager dan in 2018 en 2019. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit analyse van de augustus-cijfers in de Monitor Vestigingendynamiek van stichting LISA en I&O Research. Klik hier voor het volledige artikel... lees meer >

LISA lanceert monitor vestigingendynamiek! Dinsdag 09 juni 2020

Een actueel inzicht in de ontwikkeling van LISA-vestigingen en werkgelegenheid. We vragen ons allemaal af in welke mate de economie wordt getroffen door het COVID-19 virus. Voor veel indicatoren op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid geldt dat deze niet altijd tot zeer recent zijn bijgewerkt. Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid. In hoeverre leidt deze crisis tot meer bedrijfsbeëindigingen en/of ju...... lees meer >

Aantal banen stijgt voor vijfde jaar op rij Woensdag 04 maart 2020

In 2019 is de werkgelegenheid in Nederland toegenomen met 2,5%. Daarmee is de groei van het aantal banen voor het tweede jaar op rij hoger dan twee procent. Er kwamen in totaal ruim 220.000 banen bij. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met bijna 76.000, een groeipercentage van 4,7%. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LI...... lees meer >

Meeste mensen werkzaam in gezondheidszorg rond stad Groningen Donderdag 20 februari 2020

Het aantal arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg neemt toe. De werkgelegenheid in Flevoland steeg het sterkst. In de regio rondom de stad Groningen en in de regio Arnhem-Nijmegen zijn per honderd inwoners de meeste inwoners werkzaam in de gezondheidszorg. Dit blijkt uit een analyse van LISA-data die worden beheerd door I&O Research. In 2018 waren er in Nederland ruim 624 duizend personen werkzaam in de gezondheidszorg. Het aantal banen in deze sector groeide ten opzichte van 2013 (8,0%) en 2017 (2,5%). Deze groei is in vrijwe...... lees meer >

Banenkrimp speelgoedwinkels: een landelijke trend Vrijdag 20 december 2019

Het aantal speelgoedwinkels daalt, net als het aantal banen in deze branche. Tegelijk stijgen het aantal banen en de omzet in de groothandel van speelgoed. In dit artikel bespreken we de landelijke en regionale ontwikkeling van de speelgoedbranche tussen 2013 en 2018. In 2018 waren er circa 5000 banen in speelgoedwinkels. In 2013 was dit aantal nog 5.700. Daarmee is het aantal banen met 13 procent afgenomen. Tegelijk nam het aantal speelgoedwinkels af met 21 procent. Dat betekent een schaalvergroting van gemiddeld 4,5 banen per speelgoedwinkel ...... lees meer >

Landscapes of trade Donderdag 05 december 2019

Nederland is een distributieland, met Schiphol en de Rotterdamse haven als mainports. De laatste jaren groeit het aantal distributiecentra als gevolg van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce. Dit roept nieuwe vragen op voor beleid. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen? Wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad? Moeten en kunnen we hierop sturen? Met behulp van gegevens over bedrijventerreinen, panden en werkgelegenheid is inzicht te krijgen in de ontwikkelin...... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID