Meeste mensen werkzaam in gezondheidszorg rond stad Groningen Donderdag 20 februari 2020

Het aantal arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg neemt toe. De werkgelegenheid in Flevoland steeg het sterkst. In de regio rondom de stad Groningen en in de regio Arnhem-Nijmegen zijn per honderd inwoners de meeste inwoners werkzaam in de gezondheidszorg. Dit blijkt uit een analyse van LISA-data die worden beheerd door I&O Research. In 2018 waren er in Nederland ruim 624 duizend personen werkzaam in de gezondheidszorg. Het aantal banen in deze sector groeide ten opzichte van 2013 (8,0%) en 2017 (2,5%). Deze groei is in vrijwe...... lees meer >

Banenkrimp speelgoedwinkels: een landelijke trend Vrijdag 20 december 2019

Het aantal speelgoedwinkels daalt, net als het aantal banen in deze branche. Tegelijk stijgen het aantal banen en de omzet in de groothandel van speelgoed. In dit artikel bespreken we de landelijke en regionale ontwikkeling van de speelgoedbranche tussen 2013 en 2018. In 2018 waren er circa 5000 banen in speelgoedwinkels. In 2013 was dit aantal nog 5.700. Daarmee is het aantal banen met 13 procent afgenomen. Tegelijk nam het aantal speelgoedwinkels af met 21 procent. Dat betekent een schaalvergroting van gemiddeld 4,5 banen per speelgoedwinkel ...... lees meer >

Landscapes of trade Donderdag 05 december 2019

Nederland is een distributieland, met Schiphol en de Rotterdamse haven als mainports. De laatste jaren groeit het aantal distributiecentra als gevolg van nieuwe vormen van handel, zoals e-commerce. Dit roept nieuwe vragen op voor beleid. Welk ruimtelijk patroon is precies aan het ontstaan door logistieke ontwikkelingen? Wat betekent dat voor economie en leefbaarheid in de stad? Moeten en kunnen we hierop sturen? Met behulp van gegevens over bedrijventerreinen, panden en werkgelegenheid is inzicht te krijgen in de ontwikkelin...... lees meer >

Verrassende winnaar Bureau Louter Economische Toplocaties 2019 Woensdag 27 november 2019

Niet Haarlemmermeer, maar Son en Breugel is de gemeente met de hoogste economische prestaties volgens Economische Toplocaties 2019. Dit onderzoek is ook dit jaar uitgevoerd door Bureau Louter aan de hand van gegevens van LISA, een onontbeerlijk gegevensbestand voor ruimtelijk-economisch onderzoek in Nederland, aangevuld met gegevens van de Kamer van Koophandel en het CBS.    Na Son en Breugel volgen 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Rotterdam. De gemeenten zijn onderling vergelijkbaar gemaakt door alle 25 onderliggende indicatoren per ho...... lees meer >

Aantal banen Groot-Amsterdam groter dan beroepsbevolking Vrijdag 22 november 2019

Landelijk zijn er minder banen dan het aantal personen in de beroepsbevolking. In de regio’s Groot-Amsterdam, Utrecht, Zuidoost-Noord-Brabant en Noord-Overijssel is het aantal banen juist groter dan de omvang van de beroepsbevolking. In dit artikel laten we de verhouding tussen de werkgelegenheid en de beroepsbevolking zien. Daarbij zoomen we in op provinciaal en regionaal niveau. De beschikbaarheid van voldoende banen voor de gehele beroepsbevolking is van belang voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ve...... lees meer >

Verviervoudiging aantal bierbrouwerijen in vijf jaar Woensdag 17 juli 2019

De populariteit rondom de consumptie en ontwikkeling van nieuwe bieren is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Zo staan deze zomermaanden vele bierevenementen op de planning en is het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in de bierbranche fors toegenomen. Tussen 2013 en 2018 is het aantal brouwerijen* verviervoudigd. Vooral het aantal relatief kleine brouwerijen groeide de afgelopen jaren sterk.Noord-Holland en Noord-Brabant beschikken over de meeste brouwerijen Sinds 2013 zijn er in Nederland bijna driehonderd bierbrouwerijen bijgekomen: ee...... lees meer >

Kaarten - Werk op bedrijventerreinen Donderdag 13 juni 2019

Vorige week verscheen een nieuwe editie van LISA Nieuws. Het nummer staat in het teken van bedrijvigheid en werkgelegenheid op bedrijventerreinen. Klik hier voor de PDF. In de kaarten is het aandeel vestigingen en banen op bedrijventerreinen weergegeven, en ook de ontwikkeling van het aandeel tussen 2013 en 2018.      Kaart 1 en 2 – Aandelen vestigingen en banen op bedrijventerreinen In Nederland is in 2018 ruim één op de tien bedrijven (10,6%) op een bedrijventerrein gevestigd. Daarmee is duidelijk meer werk...... lees meer >

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen Woensdag 05 juni 2019

Een tiende van de bedrijven in Nederland is gevestigd op een bedrijventerrein. Samen zorgen deze vestigingen voor 30 procent van het aantal banen. Maar hoe is de situatie in gemeente X? Of wat is de samenstelling van bedrijventerrein Y? In dit nummer van LISA-nieuws aandacht voor de verschillende mogelijkheden van de analyse met LISA-data en bedrijventerreinen. In het artikel over HTSM-startups in Twente wordt verwezen naar: - het volledige rapport van het onderzoek van Hendrik Nijenhuis- een artikel in Tubantia: ‘Hightech-startups in Twe...... lees meer >

ACTUEEL: toegevoegde waarde 2018 Vrijdag 10 mei 2019

LISA is uitgebreid met detailcijfers over toegevoegde waarde en productiewaarde. Hiermee biedt LISA een instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. Momenteel is de toegevoegde waarde beschikbaar in de meest recente jaargang (peildatum 1 april 2018) en binnenkort ook voor de historische jaargangen vanaf 2008. LISA werkt in dit kader samen met BREA (Basisgegevens voor Regionaal Economische Analyses). De bel...... lees meer >

LISA 2018 nu beschikbaar Donderdag 28 februari 2019

In 2018 is de werkgelegenheid in Nederland toegenomen met 2,2%. Dit is de grootste groei sinds 2008 (2,7%). Er kwamen in totaal bijna 190.000 banen bij. Ook het aantal vestigingen is toegenomen, met ruim 70.000, een groeipercentage van 4,6%. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Samenvoeging van de gegevens, de kwaliteitsborging en publicatie van de cijfers wordt verzorgd door de Stichting LISA. Met het onderzoek is de 23e jaargang voltooid...... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID