LISAdata.nl is vernieuwd en uitgebreid Donderdag 22 juni 2017

De online statistiekmodule op lisadata.nl is uitgebreid met alle niveaus van de SBI2008-codering. Het is voortaan dus ook mogelijk om statistieken te maken op basis van de 3-, 4- en 5-cijferige SBI-code. Omdat hierdoor het aantal mogelijke codes flink is toegenomen zijn ook de selectiemogelijkheden uitgebreid. Bij het selecteren van meerdere codes kan bijvoorbeeld eenvoudig een selectie vanuit een andere applicatie (bv. Excel) worden geplakt. Daarnaast is de snelheid van de statistiekmodule verhoogd.  Benieuwd naar alle specifieke mogelijk...... lees meer >

Vacature bestuurslid Stichting LISA Donderdag 15 juni 2017

De Stichting Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA) onderhoudt een landelijk bestand van werkgelegenheidsdata en enkele andere economische grootheden op vestigingenniveau. Dit bestand wordt samengesteld vanuit het Handelsregister, de Basis Registratie Adressen en gebouwen, een twintigtal regionale registraties en enkele centrale bronnen. Gegevens uit dit bestand worden geleverd merendeels aan publiekrechtelijke instanties, voorts aan semi-overheden, onderzoeksinstellingen en private partijen. De stichting bevindt ...... lees meer >

Werkgelegenheid groeit door: 1,1 procent meer banen in 2016 Dinsdag 21 februari 2017

In 2016 is de werkgelegenheid in Nederland met 89.600 banen (1,1%) toegenomen. Dit is de sterkste procentuele toename sinds 2008. Ook het aantal vestigingen blijft toenemen en heeft een groeipercentage van 4,0 procent. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Met het onderzoek is de 21e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van 2 decennia aan landelijke werkgelegenheidsinformatie is ontstaan. Klik hier voor het volledige berich...... lees meer >

LISA nieuws 32 Dinsdag 03 januari 2017

In deze editie aandacht de toegevoegde waarde, die sinds dit jaar ook in een langere tijdreeks beschikbaar is (vanaf 2008): hoe verhoudt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde zich tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid? En hoe zijn de regionale en sectorale ontwikkelingen? U leest het vanaf pagina 2. Vanaf pagina 5 blikken we terug op een zeer geslaagd symposium ter ere van het 20-jarig bestaan en kunt u meer lezen over het nieuwe dataportaal, waarop u zelf naar eigen wens statistieken kunt samenstellen en direct downloaden. Tenslotte e...... lees meer >

NIEUW! Online-datalevering Woensdag 29 juni 2016

Statistieken van vestigingen en werkgelegenheid zijn nu ook online leverbaar. Het gaat om statistieken per geografische eenheid (tot op postcode 4-niveau) en per economische activiteit (tot op afdelingsniveau = tweecijferige sbi-code). De tarieven zijn concurrerend. Ga naar www.lisadata.nl voor meer informatie en levering.... lees meer >

Middagsymposium LISA 20 jaar [inschrijving gesloten] Donderdag 26 mei 2016

LISA bestaat 20 jaar. Dat betekent dat er inmiddels een historische reeks van 20 jaar met unieke werkgelegenheidsgegevens beschikbaar is. Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voor bij laten gaan. Daarom nodigen wij u hierbij van harte uit voor het middagsymposium, op dinsdag 21 juni in het Upgebouw aan de Piet Heinkade 55 in Amsterdam. Programma: - 13.30-14.00 uur Ontvangst - 14.00-14.10 uur Opening door voorzitter stichting LISA: Pieterjan Vriens - 14.10-14.50 uur Peter Louter (Bureau Louter) - 14.50-15.00 uur Presentatie LISA online datapo...... lees meer >

De verdeelde triomf: stedelijk-economische ongelijkheid Dinsdag 08 maart 2016

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30 procent toegenomen. Daarbuiten was dat 20 procent. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad. Toch nam de afgelopen jaren het verschil tussen arm en rijk toe in Nederlandse steden. Klik hier voor het volledige bericht en rapport...... lees meer >

Keerpunt in werkgelegenheid: kleine banengroei in 2015 Dinsdag 23 februari 2016

In 2015 is de werkgelegenheid in Nederland met 7.500 banen (0,1%) toegenomen. Na 3 jaren op rij waarin de werkgelegenheid afnam, is dit een duidelijk teken van de herstellende arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Met het onderzoek is de 20e jaargang voltooid, waarmee een unieke datareeks van 2 decennia aan landelijke werkgelegenheidsinformatie is ontstaan. Klik hier voor het volledige bericht... lees meer >

Knooppunt Hengelo vanuit een ander perspectief Vrijdag 23 oktober 2015

Pim Elshof, student Planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, heeft voor zijn bacheloronderzoek “Knooppunt Hengelo vanuit een ander perspectief”, gebruik gemaakt van LISA-data voor het zogenoemde ‘Vlindermodel’. Dit model is gebruikt om de casus, knooppunt Hengelo,  inzichtelijk te maken. Het begrip knooppunt kan gedefinieerd worden als een plek waar ‘ruimte’ en ‘infrastructuur’ samen komen. Om het aspect ‘ruimte’  te kunnen berekenen is informatie nodig betreffende...... lees meer >

LISA lanceert Toegevoegde Waarde cijfers Donderdag 27 augustus 2015

LISA heeft haar dataset uitgebreid met cijfers over Toegevoegde Waarde en Productie. Hiermee biedt LISA een nieuw instrument voor onderzoekers en beleidsmakers om, naast vestigingen en werkgelegenheid, het belang van regio’s voor de economische ontwikkeling in kaart te brengen. De belangrijkste bron voor de cijfers zijn de nationale en regionale rekeningen van het CBS. De cijfers zijn bewerkt waardoor we rekening houden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van bedrijfsomvang. Daarnaast wordt gedifferentieerd naar bedrijfsac...... lees meer >
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID