Verdwijnen voorzieningen op het platteland? Maandag 20 november 2023

In de verkiezingscampagne is regelmatig aandacht voor het verdwijnen van voorzieningen op het platteland. In de nieuwste editie van LISA Nieuws staat een artikel waarin de ontwikkelingen van voorzieningen in de afgelopen 20 jaar wordt bekeken. Uit de analyse blijkt dat veel voorzieningen getalsmatig afnamen tussen 2002 en 2022. Uitzondering zijn supermarkten, cafetaria’s en restaurants. Hiervan nam het aantal vestigingen juist toe. Om onderscheid te maken tussen stad en platteland is eerst een analyse gemaakt op basis van de mate van s...... lees meer >

LISA 2022: grootste groei sinds 1999 Dinsdag 16 mei 2023

Tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 is de werkgelegenheid in Nederland met 2,9 procent gegroeid. Deze groei is meer dan tweemaal groter dan in het jaar daarvoor (1,3 procent) en de sterkste groei sinds de periode 1998- 1999.  >> Lees het volledige persbericht Banengroei hoogste sinds eeuwwisseling Het totaal aantal banen in Nederland bedroeg per 1 april 2022 bijna 9.370.000. Dit zijn er bijna 262.000 meer dan in april 2021, een groei van 2,9 procent (zie figuur 1). Dit is de sterkste groei sinds de periode 1998-1999, iets hoger da...... lees meer >

Afname banen en vestigingen van banken Vrijdag 31 maart 2023

Het is de ‘Week van het geld’, een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Geld en banken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland kent een aantal grote publieksbanken, waaronder ABN AMRO ASN, ING, Rabobank, SNS, Triodos, De Volksbank, Van Lanschot, Bunq en Knab. Deze selectie van grote publieksbanken is binnen de sector financiële dienstverlening (waaronder ook verzekeringen en pensioenfondsen vallen) goed voor een kwart van alle banen en vijf procent van alle bedrijfsvestigingen. Halvering bedrijfsvestiging...... lees meer >

Zorg hoogste aandeel vrouwen Vrijdag 18 november 2022

Afgelopen maandag was het Equal Pay Day. Dit is de dag in het jaar waarop mannen gemiddeld het jaarloon van vrouwen hebben verdiend. De dag is bedacht om aandacht te vragen voor de loonkloof tussen en mannen en vrouwen. Voor de onlangs verschenen editie van LISA Nieuws hebben we uitgezocht wat het aandeel banen van vrouwen in Nederland is en in welke sectoren zij werken. De uitkomsten zijn ook weergegeven in onderstaand dashboard (klik op de afbeelding om te openen).   ... lees meer >

Verhuisbewegingen, ruimtegebruik en banen van vrouwen Donderdag 06 oktober 2022

Verhuisbewegingen, toekomstig ruimtegebruik en banen van vrouwen. Het zijn drie heel verschillende thema’s. De overeenkomst is dat alle drie in beeld gebracht kunnen worden met behulp van LISA-data. In de nieuwe editie van LISA Nieuws vindt u drie artikelen over deze thema’s.          Jeroen Silvis en Michel van Wijk analyseren de verhuisbewegingen van vestigingen in de provincie Noord-Holland. De verkregen inzichten worden gebruikt om bedrijventerreinen en kantorenlocaties toekomstbestendig te maken. Bureau...... lees meer >

Schouw op de akker- en tuinbouw Woensdag 07 september 2022

Door het stikstofvraagstuk en de daaropvolgende boerenprotesten is de agrarische sector volop in het nieuws. Deze sector kan simpelweg in drieën worden opgedeeld: akker- en tuinbouw, veeteelt en overige landbouw (o.a. sierplanten en dienstverlening voor akkerbouw en veeteelt). Figuur 1 geeft inzicht in de omvang van de landbouw in Nederland, op basis van gegevens uit het landelijk werkgelegenheidsregister LISA. De akker- en tuinbouw is hieronder opgesplitst in vier branches: (1) groenteteelt (in de volle grond en onder glas), (2) teelt van...... lees meer >

Veeteelt in beeld Vrijdag 08 juli 2022

            Door het stikstofvraagstuk is de agrarische sector volop in het nieuws. Deze sector kan simpelweg in tweeën worden opgedeeld: veeteelt en overige landbouw. Figuur 1 geeft inzicht in de omvang van veeteelt in Nederland, op basis van gegevens uit het landelijk werkgelegenheidsregister LISA. De spreiding komt later in dit bericht aan bod. Figuur 1 - Werkgelegenheid veeteelt in Nederland, per 1 april 2021   Daling veeteelt neemt af Per 1 april 2021 bedraagt de werkgelegenheid in de Nederlandse v...... lees meer >

LISA 2021 nu beschikbaar Donderdag 21 april 2022

Per 1 april 2021 lag de werkgelegenheid in Nederland 1,3 procent hoger dan op 1 april 2020. Door deze toename komt de totale werkgelegenheid in Nederland uit op ruim 9,1 miljoen banen. Deze groei is groter dan in het voorgaande jaar, ondanks de vooraf verwachte gevolgen van de coronacrisis.   Klik hier voor het persbericht... lees meer >

Jubileumeditie LISA Nieuws Donderdag 18 november 2021

Stichting LISA bestaat dit jaar 25 jaar! Daarom in deze uitgave van LISA Nieuws veel aandacht voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in deze periode. Welke sectoren groeiden en welke krompen? Hoe verschilde de ontwikkeling in stedelijke en niet-stedelijke gebieden? In een van de artikelen zoomen we in op de forse groei van het aantal zzp’ers in de afgelopen periode.   De LISA-data zijn in de afgelopen 25 jaren voor veel gebruikers een vaste waarde geweest voor onderzoek en beleid. Toch is de beschikbaarheid van de gegevens niet ...... lees meer >

Oss farmaceutische productiehoofdstad van Nederland Vrijdag 12 maart 2021

Als reactie op de uitbraak van COVID-19 waren en zijn farmaceuten wereldwijd bezig met de ontwikkeling en het testen van coronavaccins. Ook in Nederland zijn meerdere farmaceuten daarbij betrokken (geweest). In dit artikel bekijken we waar de farmaceutische industrie in Nederland is gevestigd en laten we zien welke gemeenten de meeste arbeidsplaatsen in de farmaceutische sector huisvesten. De analyse is gebaseerd op LISA-data van vóór de coronacrisis. Vervaardiging van farmaceutische producten biedt meeste werkgelegenheid De farma...... lees meer >
vorige   -   volgende
ga snel naar
VOOR FEITEN EN CIJFERS OVER WERKGELEGENHEID